Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

email: ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Dyrektor Wydziału

Marta Rodziewicz

pokój 226

tel. 91 4303 470

 
Sekretariat

pokój 227

tel. 91 4303 470

Oddział Gospodarki Przestrzennej
pokój 230

tel. 91 4303 453

Oddział Orzecznictwa Architektoniczno-Budowlanego
pokój 224

tel. 91 4303 471

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pokój 225
tel. 91 4303 562

Oddział Budownictwa Specjalnego

pokój 240

tel. 91 4303 570


cofnij do druku na górę