2020-07-03

Umowy na dokończenie obwodnicy Wałcza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie kolejne umowy na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Tym samym zawarto już wszystkie najważniejsze umowy z nowymi wykonawcami obwodnicy.

czytaj wiecej