Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Redakcja serwisu

Adamska-Skąpska Anna

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 91 4303-602 , pokój: 166 , e-mail: aadamska@szczecin.uw.gov.pl

Araś Jacek

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 91 43 03 489 , pokój: 58 , e-mail: jaras@szczecin.uw.gov.pl

Bajena Iwona

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 914303602 , pokój: 155 , e-mail: ibajena@szczecin.uw.gov.pl

Baumgart Agnieszka

   wydział: Wydział Prawny
   telefon: 91 4303-555 , pokój: 115 , e-mail: abaumgart@szczecin.uw.gov.pl

Białous Małgorzata

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-465 , pokój: 175 , e-mail:

Brzostowski Łukasz

   wydział: Wydział Kontroli
   telefon: 91 4303-994 , pokój: 328 , e-mail: lbrzostowski@szczecin.uw.gov.pl

Budnik-Dąbska Marta

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: 91 4303-516 , pokój: 315 , e-mail: mbudnik@szczecin.uw.gov.pl

Ciosek Hubert

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: , pokój: , e-mail: hciosek@szczecin.uw.gov.pl

Czaja-Śmietana Karolina

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 91 4 303 630 , pokój: 250 , e-mail: kczaja@szczecin.uw.gov.pl

Czopek Zuzanna

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-438 , pokój: 178 , e-mail: zczopek@szczecin.uw.gov.pl

Dąbska Anna

   wydział: Wydział Kontroli
   telefon: 91 4303 495 , pokój: 322 , e-mail: adabska@szczecin.uw.gov.pl

de Weyher Anna

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 914303381 , pokój: 181 , e-mail: adeweyher@szczecin.uw.gov.pl

Drozdowicz Robert

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303 330 , pokój: 127 , e-mail: rdrozdowicz@szczecin.uw.gov.pl

Dunajewska Joanna

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: jdunajewska@szczecin.uw.gov.pl

Dzierżanowska Kamila

   wydział: Wydział Prawny
   telefon: 91 4303-327 , pokój: 115 , e-mail: kdzierzanowska@szczecin.uw.gov.pl

Dzierżawska Marzena

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-450 , pokój: 175 , e-mail: mdzierzawska@szczecin.uw.gov.pl

Frąszczak Katarzyna

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 91 4303-461 , pokój: 180 , e-mail: kfraszczak@szczecin.uw.gov.pl

Glakowski Rafał

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: , pokój: 175 , e-mail:

Grab Joanna

   wydział: Wydział Koordynacji Świadczeń
   telefon: 91 4303-070 , pokój: 155 , e-mail: jgrab@szczecin.uw.gov.pl

Herbut Katarzyna

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303-355 , pokój: 268 , e-mail: kherbut@szczecin.uw.gov.pl

Herman Barbara

   wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i ochrony PPOŻ
   telefon: 91 43 03 772 , pokój: 270 , e-mail:

Januszek Agnieszka

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303 521 , pokój: 280 , e-mail: ajanuszek@szczecin.uw.gov.pl

Jaszczyk Maria-Magdalena

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: , pokój: , e-mail: mjaszczyk@szczecin.uw.gov.pl

Karbowiak Marta

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: mkarbowiak@szczecin.uw.gov.pl

Karpińska Monika

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: 91 4303 608 , pokój: 315 , e-mail: mkarpinska@szczecin.uw.gov.pl

Kasprzyk Anna

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303-355 , pokój: 268 , e-mail: akasprzyk@szczecin.uw.gov.pl

Kępiński Jan

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303-442 , pokój: 183 , e-mail: jkepinski@szczecin.uw.gov.pl

Kinach-Jaworska Anna

   wydział: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
   telefon: 91 4303 384 , pokój: 302 , e-mail: akjaworska@szczecin.uw.gov.pl

Konecki Józef

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-652 , pokój: 176 , e-mail: jkonecki@szczecin.uw.gov.pl

Kowalska Dorota

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: dkowalska@szczecin.uw.gov.pl

Kozakiewicz Sylwia

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: , pokój: , e-mail:

Kołodziej Monika

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-404 , pokój: 189 , e-mail: mkolodziej@szczecin.uw.gov.pl

Krawacka Dorota

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: , pokój: 177 , e-mail: dkrawacka@szczecin.uw.gov.pl

Kruszczyńska Dominika

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303-633 , pokój: 283 , e-mail: dkruszczynska@szczecin.uw.gov.pl

Kubiak Marcin

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: 91 4303-667 , pokój: 312 , e-mail: mkubiak@szczecin.uw.gov.pl

Lato Krzysztof

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303 624 , pokój: 042 , e-mail: klato@szczecin.uw.gov.pl

Lejbik Wioletta

   wydział: Wydział Kontroli
   telefon: 91 4303-666 , pokój: 281 , e-mail: wlejbik@szczecin.uw.gov.pl

Lepak Anna

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 3346 , pokój: 142 , e-mail: alepak@szczecin.uw.gov.pl

Leszkiewicz Jarosław

   wydział: Biuro Wojewody
   telefon: 3581 , pokój: 108 , e-mail: jleszkiewicz@szczecin.uw.gov.pl

Lewińska Małgorzata

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: mlewinska@szczecin.uw.gov.pl

Machtelewska Paulina

   wydział: Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
   telefon: 91 4303-644 , pokój: 218 , e-mail: pmachtelewska@szczecin.uw.gov.pl

Maciaszczyk Magdalena

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 3501 , pokój: 274 , e-mail: mmaciaszczyk@szczecin.uw.gov.pl

Majkowski Tomasz

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 91 4303 554 , pokój: 161 , e-mail: tmajkowski@szczecin.uw.gov.pl

Mańczak Rafał

   wydział: Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
   telefon: 91 4303 506 , pokój: 200 , e-mail: rmanczak@szczecin.uw.gov.pl

Margraf - Wojciechowski Marek

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 430 3212 , pokój: 275 , e-mail: mmargraf@szczecin.uw.gov.pl

Marzec Marta

   wydział: Wydział Prawny
   telefon: 91 430 3380 , pokój: 121 , e-mail: mmarzec@szczecin.uw.gov.pl

Michalak Paweł

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 94 3428 210 , pokój: 187 , e-mail: pmichalak@szczecin.uw.gov.pl

Mirkowicz Jakub

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 3342 , pokój: 133 , e-mail: jmirowicz@szczecin.uw.gov.pl

Moliński Paweł

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: 91 4303 570 , pokój: 240 , e-mail: pmolinski@szczecin.uw.gov.pl

Muchla Agnieszka

   wydział: Biuro Wojewody
   telefon: 3589 , pokój: 109 , e-mail: amuchla@szczecin.uw.gov.pl

Nitka Jerzy

   wydział: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnej
   telefon: 91 4303 372 , pokój: , e-mail: jnitka@szczecin.uw.gov.pl

Nowak-Przybylska Katarzyna

   wydział: Wydział Prawny
   telefon: 91 4303 480 , pokój: 116 , e-mail:

Nowicki Andrzej

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-295 , pokój: 275 , e-mail: anowicki@szczecin.uw.gov.pl

Olesińska Iwona

   wydział: Wydział Kontroli
   telefon: 91 4303 514 , pokój: 169 , e-mail: iolesinska@szczecin.uw.gov.pl

Onufrejczyk Artur

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303 342 , pokój: 25 , e-mail: aonufrejczyk@szczecin.uw.gov.pl

Orłowska Klaudia

   wydział: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
   telefon: 91 4303-627 , pokój: 301 , e-mail: korlowska@szczecin.uw.gov.pl

Pawlenko-Posiadała Daria

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: , pokój: 229 , e-mail: dwankowska@szczecin.uww.gov.pl

Pieleszek Piotr

   wydział: Biuro Wojewody
   telefon: 91 4303 581 , pokój: 109 , e-mail: ppieleszek@szczecin.uw.gov.pl

Pilarska-Zamiela Agnieszka

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 91 4303-468 , pokój: 185 , e-mail: apilarska@szczecin.uw.gov.pl

Pilecki Grzegorz

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: , pokój: , e-mail:

Pituła Wioletta

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: 914303562 , pokój: 225 , e-mail: wpitula@szczecin.uw.gov.pl

Popiel Grażyna

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: gpopiel@szczecin.uw.gov.pl

Płachta Joanna

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: jplachta@szczecin.uw.gov.pl

Redmer Waldemar

   wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
   telefon: 91 4303 733 , pokój: 128 , e-mail: wredmer@szczecin.uw.gov.pl

Rodziewicz Marta

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: 91 4303 699 , pokój: 247 , e-mail: mrodziewicz@szczecin.uw.gov.pl

Rokosz Anna

   wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
   telefon: 94 342 8203 , pokój: 187 (Del. Koszalin) , e-mail: arokosz@szczecin.uw.gov.pl

Ruczyński Michał

   wydział: Biuro Wojewody
   telefon: 3589 , pokój: 108 , e-mail: mruczynski@zuw.szczecin.pl

Rybicka Ewa

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: , pokój: , e-mail: erybicka@szczecin.uw.gov.pl

Rynkiewicz Agnieszka

   wydział: Wydział Kontroli
   telefon: 91 4303 888 , pokój: 328 , e-mail: agrynkiewicz@szczecin.uw.gov.pl

Sas Jacek

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303 342 , pokój: 25 , e-mail: jsas@szczecin.uw.gov.pl

Sawicka Agnieszka

   wydział: Wydział Koordynacji Świadczeń
   telefon: 91 4303 381 , pokój: 121 , e-mail: asawicka@szczecin.uw.gov.pl

Sękowska Urszula

   wydział: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
   telefon: 91 8140-296 , pokój: Dubois 20 , e-mail: usekowska@szczecin.uw.gov.pl

Sienkiewicz Ryszard

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: rsienkiewicz@szczecin.uw.gov.pl

Skowroński Marek

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: , pokój: , e-mail: mskowronski@szczecin.uw.gov.pl

Śliwa Zdzisław

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 914303342 , pokój: 208 , e-mail: zsliwa@szczecin.uw.gov.pl

Sobieraj Jowita

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 914303342 , pokój: 208 , e-mail: jsobieraj@szczecin.uw.gov.pl

Sorokin Joanna

   wydział: Zespół Audytu Wewnętrznego
   telefon: 91 4303-552 , pokój: 237 , e-mail: jsorokin@szczecin.uw.gov.pl

Spławski Tomasz

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 914303342 , pokój: 133 , e-mail: tsplawski@szczecin.uw.gov.pl

Studzińska Adrianna

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: astudzinska@szczecin.uw.gov.pl

Sulik Izabela

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 914303561 , pokój: 170 , e-mail: isulik@szczecin.uw.gov.pl

Świerżewska Urszula

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303 113 , pokój: 046 , e-mail: uswirzew@szczecin.uw.gov.pl

Świtkiewicz Tomasz

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: 91 4303-624 , pokój: 041 , e-mail: switkiewicz@szczecin.uw.gov.pl

Szydłowska Justyna

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: 91 4303-549 , pokój: 333 , e-mail: jszydlowska@szczecin.uw.gov.pl

Wdowiak Beata

   wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   telefon: , pokój: , e-mail:

Widzińska Natalia

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 91 4303 238 , pokój: 252 , e-mail: nwidzinska@szczecin.uw.gov.pl

Winnicki Piotr

   wydział: Wydział Finansów i Budżetu
   telefon: 91 4303 302 , pokój: 160 , e-mail: pwinnicki@szczecin.uw.gov.pl

Wojciechowicz Tomasz

   wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   telefon: , pokój: 133 , e-mail: twojciechowicz@szczecin.uw.gov.pl

Wójcik Ewelina

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: 94 3428 375 , pokój: 150 , e-mail: ewojcik@szczecin.uw.gov.pl

Wojtczak-Sikorska Izabela

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 91 4303-688 , pokój: 70 , e-mail: iwojtczak@szczecin.uw.gov.pl

Wróbel Aleksandra

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 914303772 , pokój: 270 , e-mail: awrobel@szczecin.uw.gov.pl

Wrońska Weronika

   wydział: Biuro Organizacji i Kadr
   telefon: 91 4303-542 , pokój: 278 , e-mail: wwronska@szczecin.uw.gov.pl

Zacharek Karolina

   wydział: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
   telefon: 914303570 , pokój: 240 , e-mail: kzacharek@szczecin.uw.gov.pl

Zieleniecki Paweł

   wydział: Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
   telefon: 94 3428 503 , pokój: 166 , e-mail: pzieleniecki@szczecin.uw.gov.pl

Zmudziejewska Joanna

   wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
   telefon: 91 4303 770 , pokój: 54 , e-mail: jzmudzie@szczecin.uw.gov.pl

Zwierzchowska Monika

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: 91 4303-269 , pokój: 243 , e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl

Łątka Aneta

   wydział: Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
   telefon: , pokój: , e-mail: alatka@szczecin.uw.gov.pl
cofnij do druku na górę