Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności


1
2022-11-29

Lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2022 r.

czytaj wiecej
2
2022-08-17

SMK - szkolenie z wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

SMK - szkolenie z wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

czytaj wiecej
3
2022-04-08

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
4
2022-04-04

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, które rozpoczęło się w dniu 1 marca 2022 r.

czytaj wiecej
5
2022-02-15

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 14.02.2022 r.

czytaj wiecej
6
2022-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
7
2022-02-09

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
8
2021-11-02

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
9
2021-09-17

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 15.09.2021 r.

czytaj wiecej
10
2021-09-17

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
11
2021-09-13

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
12
2021-04-23

Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

czytaj wiecej
13
2021-04-01

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2021 r.

czytaj wiecej
14
2021-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2021 r.

czytaj wiecej
15
2021-02-15

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 15.02.2021 r.

czytaj wiecej
16
2021-02-09

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2021 r.

czytaj wiecej
17
2020-11-05

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2020 r.

czytaj wiecej
18
2020-10-20

Komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.

czytaj wiecej
19
2020-09-16

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1 – 31 października 2020

czytaj wiecej
20
2020-09-15

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 15.09.2020 r.

czytaj wiecej
21
2020-09-10

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2020 r.

czytaj wiecej
22
2020-07-30

Komunikat w sprawie okresu, w którym należy składać wnioski do PES dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do PES po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

czytaj wiecej
23
2020-07-28

Komunikat ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.

czytaj wiecej
24
2020-07-10

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
25
2020-07-10

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

czytaj wiecej
26
2020-07-10

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów

czytaj wiecej
27
2020-07-10

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych

czytaj wiecej
28
2020-07-10

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia

czytaj wiecej
29
2020-05-21

Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

czytaj wiecej
30
2020-05-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów

czytaj wiecej
31
2020-04-01

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2020 r.

czytaj wiecej
32
2020-03-26

Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

czytaj wiecej
33
2020-03-19

Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

czytaj wiecej
34
2020-03-16

Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

czytaj wiecej
35
2020-03-13

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny

czytaj wiecej
36
2020-02-14

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2020 r.

czytaj wiecej
37
2020-02-14

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 14 lutego 2020 r.

czytaj wiecej
38
2020-01-20

SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) - ułatwienia w korzystaniu z EKS – komunikat ze strony CSIOZ

czytaj wiecej
39
2019-12-20

SMK – szkolenie w ramach akademii CSIOZ dla lekarzy i lekarzy dentystów z obsługi elektroniczne karty szkolenia specjalizacyjnego

czytaj wiecej
40
2019-09-27

Komunikat w sprawie kursu specjalizacyjnego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – rozpoczęcie szkolenia przed 15.11.2014 r.

czytaj wiecej
41
2019-09-17

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 16 września 2019 r.

czytaj wiecej
42
2019-09-17

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2019 r.

czytaj wiecej
43
2019-09-11

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2019 r.

czytaj wiecej
44
2019-07-15

Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci

czytaj wiecej
45
2019-06-28

Komunikat ws. zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego

czytaj wiecej
46
2019-06-03

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
47
2019-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
48
2019-02-08

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
49
2019-01-09

Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

czytaj wiecej
50
2018-12-06

Komunikat w sprawie aktualizacji programów specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów

czytaj wiecej
51
2018-10-09

Pozostawiono rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym

czytaj wiecej
52
2018-09-19

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

czytaj wiecej
53
2018-09-05

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania do umowy rezydenckiej informacji o złożonych przez rezydentów deklaracjach odpracowania okresu pobierania wyższego wyn

czytaj wiecej
54
2018-08-29

Informacja Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie formularzy oświadczeń niezbędnych do uzyskania podwyższonego wynagrodzenia

czytaj wiecej
55
2018-06-08

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
56
2018-03-07

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
57
2017-09-04

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

czytaj wiecej
58
2017-05-04

Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

czytaj wiecej
59
2017-04-28

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

czytaj wiecej
60
2017-04-27

Informacja na temat Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

czytaj wiecej
61
2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
62
2016-02-18

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

czytaj wiecej
63
2015-03-31

Zasady kwalifikowania i kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w sytuacji, gdy na jedno miejsce szkoleniowe będzie przypadać dwóch i więcej kandydatów z takimi samym wynikiem

czytaj wiecej
64
2013-06-06

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

czytaj wiecej
65
2013-04-09

Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę