Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2022-11-22

ogłoszenie nr 141 (KPRM 108344) - starszy inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
2
2022-11-22

ogłoszenie nr 139 (KPRM 108277) - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpueczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
3
2022-11-22

ogłoszenie nr 137 (KPRM 108255) - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
4
2022-11-17

ogłoszenie nr 126 (KPRM:107882) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
5
2022-11-16

ogłoszenie nr 138 (KPRM 108269)- inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń - na zastępstwo

czytaj wiecej
6
2022-11-15

ogłoszenie nr 148 (KPRM 109086) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
7
2022-11-15

ogłoszenie nr 136 (KPRM 108187) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
8
2022-11-15

Ogłoszenie nr 143 KPRM (108467) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
9
2022-11-15

Ogłoszenie nr 133 (BIP KPRM 107898) - Główny Księgowy Budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
10
2022-11-09

ogłoszenie nr 135 (KPRM 108178) - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
11
2022-11-07

ogłoszenie nr 131 (KPRM:107829) starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
12
2022-11-02

ogłoszenie nr 116 (KPRM: 107729)- inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
13
2022-10-31

ogłoszenie nr 132 (KPRM 107409) - starszy inspektor ds. obsługi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepłnosprawności

czytaj wiecej
14
2022-10-24

ogłoszenie nr 118 (KPRM 106907) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdwczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
15
2022-10-12

ogłoszenie nr 123 (KPRM:105490)- starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
16
2022-10-10

ogłoszenie nr 113 (KPRM:104439) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych (2 wakaty) w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
17
2022-10-06

Ogłoszenie nr 125 KPRM (106451) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
18
2022-10-05

ogłoszenie nr 122 (KPRM 105836) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
19
2022-09-30

Ogłoszenie nr 100 (KPRM 103228) starszy inspektor ds. wstępnej analizy danych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - na zastępstwo

czytaj wiecej
20
2022-09-30

ogłoszenie nr 127 (KPRM 106234) - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
21
2022-09-30

ogłoszenie nr 120 (KPRM 105832) - inspektor wojewódzki ds. Funduszu Solidarnościowego i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
22
2022-09-29

ogłoszenie nr 103 (KPRM 103514) - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego

czytaj wiecej
23
2022-09-27

ogłoszenie nr 121 (KPRM 105226) - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w WIGiK Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
24
2022-09-27

ogłoszenie nr 119 (KPRM 105172) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewózkiego w Szczecinie w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
25
2022-09-22

Ogłoszenie nr 110 (KPRM 103754) - Informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
26
2022-09-22

ogłoszenie nr 115 (KPRM 104457) - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
27
2022-09-19

ogłoszenie nr 102 (KPRM 103308) - inspektor ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
28
2022-09-19

ogłoszenie nr 101 (KPRM 103304) - starszy inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Architektury i

czytaj wiecej
29
2022-09-19

ogłoszenie nr 78 (KPRM 101085) - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
30
2022-09-19

ogłoszenie nr 94 (KPRM 103298) - starszy inspektor ds. obsługi klienta w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
31
2022-09-19

ogłoszenie nr 95 (KPRM 103303) - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, sprawozdawczości i administrowania systemem Sygnity w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
32
2022-09-13

Ogłoszenie nr 99 (KPRM 103042) inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
33
2022-09-13

ogłoszenie nr 104 (KPRM 103516) - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
34
2022-09-13

ogłoszenie nr 114 (KPRM 104446) - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
35
2022-09-08

ogłoszenie nr 112 ( KPRM 104330) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Terenowy Punkt Paszportowy w Łobzie)

czytaj wiecej
36
2022-09-07

ogłoszenie nr 111 ( KPRM 103955) inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Terenowy Punkt paszportowy w Szczecinku)

czytaj wiecej
37
2022-08-30

ogłoszenie nr 107 (KPRM 103658) - inspektor wojewódzki ds.nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
38
2022-08-30

ogłoszenie nr 105 (KPRM 103660) - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
39
2022-08-29

Ogłoszenie nr 109 KPRM (103752) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
40
2022-08-29

ogłoszenie nr 96 ( KPRM 102743) inspektor wojewódzki ds. upoważnień i udostępniania danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemczów

czytaj wiecej
41
2022-08-29

Ogłoszenie nr 87 (KPRM 102495) inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
42
2022-08-02

Ogłoszenie nr 86 KPRM (102396) - starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
43
2022-08-01

ogłoszenie nr 80/2022 (BIP KPRM 101056 ) - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
44
2022-08-01

ogłoszenie nr 91 (KPRM 102570) - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
45
2022-08-01

ogłoszenie nr 88 (KPRM 102500) - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
46
2022-08-01

ogłoszenie nr 90 (KPRM 102507) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
47
2022-08-01

ogłoszenie nr 89 (KPRM 102504) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
48
2022-07-19

Ogłoszenie nr 75 (KPRM 100514) starszy inspektor ds. udostępniania danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
49
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
50
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
51
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
52
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
53
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
54
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
55
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
56
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
57
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
58
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
59
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
60
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
61
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
62
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
63
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
64
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
65
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
66
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
67
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
68
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
69
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
70
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
71
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
72
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
73
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
74
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
75
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
76
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
77
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
78
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
79
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
80
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
81
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
82
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
83
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
84
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
85
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
86
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
87
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
88
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
89
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
90
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
91
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
92
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę