Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2022-06-30

Ogłoszenie nr 58 (KPRM 99309) - Informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
2
2022-06-24

ogłoszenie nr 45/2022 (BIP KPRM 97489) - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
3
2022-06-23

ogłoszenie nr 62 (KPRM 99742) - inspektor wojewódzki ds. obsługo Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
4
2022-06-20

ogłoszenie nr 35 (KKPR 96200) - starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
5
2022-06-13

ogłoszenie nr 59 (KPRM 99300) - inspektor wojewódzki ds. zadsań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
6
2022-06-08

Ogłoszenie nr 46 (KPRM: 97683) inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
7
2022-06-08

ogłoszenie nr 39 (KPRM: 97297) starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
8
2022-06-07

Ogłoszenie nr 57 KPRM (98550) - starszy inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
9
2022-06-07

ogłoszenie nr 37 (KPRM: 97086) starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
10
2022-06-02

Ogłoszenie nr 38 (KPRM 97335) inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
11
2022-06-02

ogłoszenie nr 55 (97942) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
12
2022-06-02

ogłoszenie nr 54 (KPRM 97939) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
13
2022-06-02

ogłoszenie nr 53 (KKPR 97938) - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
14
2022-05-26

Ogłoszenie nr 42 (KPRM 97431) inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
15
2022-05-26

Ogłoszenie nr 41 (KPRM 97484) inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu - NA ZASTĘPSTWO

czytaj wiecej
16
2022-05-26

Ogłoszenie nr 43 KPRM (97423) - starszy inspektor ds. ewidencji ksiegowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
17
2022-05-24

ogłoszenie nr 50 (KPRM) - inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
18
2022-05-13

ogłoszenie nr 31 (KPRM 96122) inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
19
2022-05-13

ogłoszenie nr 29 (KPRM 95611) - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
20
2022-05-10

Ogłoszenie nr 44 KPRM (97429) - starszy inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
21
2022-04-28

ogłoszenie nr 34 (KPRM: 96234) inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
22
2022-04-28

ogłoszenie nr 33 (KPRM:96181) inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
23
2022-04-28

ogłoszenie nr 32 (KPRM:96178) inspektor wojewódzkI ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
24
2022-04-27

ogłoszenie nr 30 (KPRM 96180) - inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
25
2022-04-14

Ogłoszenie nr 23.2 (KPRM 94044) - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
26
2022-04-13

Ogłoszenie Nr 24 (KPRM 95122) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
27
2022-04-13

Ogłoszenie nr 25 (KPRM 95173) - zastępca kierownika Oddziału Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
28
2022-04-11

ogłoszenie nr 28 (KPRM:95154) starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
29
2022-04-11

ogłoszenie nr 27 (KPRM:95150) starszy inspektor ds. planowania przestrzennego w wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
30
2022-04-08

ogłoszenie nr 26 (KPRM 95148) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
31
2022-04-08

ogłoszenie nr 22/2022 (BIP KPRM 93844) - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
32
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
33
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
34
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
35
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
36
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
37
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
38
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
39
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
40
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
41
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
42
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
43
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
44
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
45
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
46
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
47
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
48
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
49
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
50
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
51
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
52
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
53
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
54
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
55
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
56
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
57
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
58
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
59
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
60
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
61
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
62
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
63
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
64
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
65
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
66
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
67
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
68
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
69
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
70
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
71
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
72
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
73
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
74
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
75
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę