Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Remont wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 - Etap IIdata publikacji: 2019-04-18, termin otwarcia ofert: 2019-05-08


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2019-04-18 o godzinie: 13:13:45 przez użytkownika Małgorzata Białous
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-10 o godzinie: 13:21:31 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-18 o godzinie: 13:13:45 przez użytkownika Małgorzata Białous
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1097 razy.
historia wersji:
2019-04-18, 13:13:45 - Małgorzata Białous

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu
.pdf
492.6 kB
2019-04-18, 13:18:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
.pdf
784 kB
2019-04-18, 13:23:38
Załączniki
1
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa
.7z
9470.8 kB
2019-04-18, 13:24:44
2
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
.pdf
628.6 kB
2019-04-18, 13:25:52
3
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
431.6 kB
2019-04-18, 13:26:33
4
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
485.9 kB
2019-04-18, 13:27:02
5
Załącznik nr 5 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
411.3 kB
2019-04-18, 13:27:31
6
Załącznik nr 6 wykaz robót
.pdf
323.9 kB
2019-04-18, 13:28:32
7
Załącznik nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjia zamówienia
.pdf
305.4 kB
2019-04-18, 13:28:59
8
Załącznik nr 8 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
.pdf
549.3 kB
2019-04-18, 13:29:50
9
Załącznik nr 9 wzór umowy
.pdf
362.8 kB
2019-04-18, 13:31:16
10
Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 - edytowalne
.7z
80.2 kB
2019-04-18, 13:38:38
11
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.05.2019 r.
.pdf
350.8 kB
2019-05-08, 12:34:38
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
351.2 kB
2019-05-29, 14:58:59
cofnij do druku na górę