Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczeciniedata publikacji: 2019-03-08, termin otwarcia ofert: 2019-04-05

Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w ramach zadania pn. „Utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dla projektu Nr 3/7-2017/OG-FAMI.
informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2019-03-08 o godzinie: 11:29:19 przez użytkownika Józef Konecki
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-10 o godzinie: 13:18:01 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2019-03-08 o godzinie: 11:29:19 przez użytkownika Józef Konecki
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2285 razy.
historia wersji:
2019-03-08, 11:29:19 - Józef Konecki

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu nr 520887-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.
.pdf
6168 kB
2019-03-08, 11:42:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
.pdf
1242.7 kB
2019-03-08, 11:41:19
Załączniki
1
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
.7z
387100 kB
2019-03-08, 12:22:29
2
Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
.pdf
729.2 kB
2019-03-08, 11:48:20
3
Zał. Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
687 kB
2019-03-08, 11:48:36
4
Zał Nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
727.8 kB
2019-03-08, 11:46:43
5
Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
603.9 kB
2019-03-08, 11:48:05
6
Zał Nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych
.pdf
513.9 kB
2019-03-08, 11:49:33
7
Zał. Nr 7 do SIWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
.pdf
653 kB
2019-03-08, 11:50:20
8
Zał. Nr 8 do SIWZ - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
.pdf
499.3 kB
2019-03-08, 11:51:06
9
Zał. Nr 9 do SIWZ - wzór umowy
.pdf
390.6 kB
2019-03-08, 11:51:44
10
Zał. Nr 10 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
.pdf
674.3 kB
2019-03-08, 11:52:27
11
Załączniki do SIWZ nr: 2,3,4,5,6,7,8,10 edytowalne
.7z
95.1 kB
2019-03-08, 11:56:23
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
Pytania i odpowiedzi (1)
.pdf
365.1 kB
2019-03-26, 12:47:54
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia ofert
.pdf
242.9 kB
2019-04-05, 13:30:14
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
631.3 kB
2019-05-27, 08:11:45
Udzielenie zamówienia
1
Ogłoszenie nr 510126091-N-2019 z dnia 24-06-2019 r. o udzieleniu zamówienia
.pdf
277.9 kB
2019-06-24, 14:37:26
cofnij do druku na górę