Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległychdata publikacji: 2019-02-28, termin otwarcia ofert: 2019-03-08


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2019-02-28 o godzinie: 14:08:00 przez użytkownika Marzena Dzierżawska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-07 o godzinie: 13:03:15 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2019-02-28 o godzinie: 14:08:00 przez użytkownika Marzena Dzierżawska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 923 razy.
historia wersji:
2019-02-28, 14:08:00 - Marzena Dzierżawska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
ogloszenie o zamówieniu
.pdf
237.5 kB
2019-02-28, 14:08:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
.pdf
691.3 kB
2019-02-28, 14:09:32
Załączniki
1
załacznik nr 1_Formularz oferty
.pdf
403.5 kB
2019-02-28, 14:10:32
2
załacznik nr 2A opis przedmiotu zamówienia Szczecin
.pdf
276.6 kB
2019-02-28, 14:11:28
3
załacznik 2Bopis przedmiotu zamówienia Koszalin
.pdf
288.9 kB
2019-02-28, 14:12:01
4
załacznik nr 3_oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
.pdf
361.1 kB
2019-02-28, 14:12:35
5
załacznik nr 4 oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
.pdf
358.8 kB
2019-02-28, 14:14:02
6
załacznik nr 5 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
464.8 kB
2019-02-28, 14:15:05
7
załącznik nr 6 wykaz wykonanych usług
.pdf
356.8 kB
2019-02-28, 14:15:33
8
załącznik nr 7 Wzór umowy dla cz I Szczecin
.pdf
290.6 kB
2019-02-28, 14:15:56
9
załącznik nr 8 wzór umowy dla cz.II Koszalin
.pdf
291.4 kB
2019-02-28, 14:16:36
10
załącznik nr 1_ Formularz oferty wrsja edytowalna
.docx
28.4 kB
2019-02-28, 14:17:27
11
Załącznik nr 3 do SIWZ_oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej wersja edytowalna
.docx
16.9 kB
2019-02-28, 14:18:14
12
załącznik nr 4_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wersja edytowalna
.docx
20.1 kB
2019-02-28, 14:19:42
13
załącznik nr 5 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania wersja edytowalna
.docx
18.7 kB
2019-02-28, 14:20:33
14
załącznik nr 6 wykaz wykonanych usług wersja edytowalna
.doc
36 kB
2019-02-28, 14:21:05
15
Protokoł z otwarcia ofert
.pdf
363 kB
2019-03-08, 14:07:08
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
odpowiedz na pytania
.pdf
306.3 kB
2019-03-05, 11:40:55
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
228 kB
2019-03-14, 10:38:15
cofnij do druku na górę