Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.data publikacji: 2012-01-25, termin otwarcia ofert: 0000-00-00UWAGA!
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                     
OG-2.272/37/2011 [BL]                                                                      Szczecin, 24 stycznia 2012 r.  
                                                                          
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybiezapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano następującą ofertę:
 
Ofertę nr 2 złożoną przez:
„Biuro Plus Kitta i Spółka „ sp. j.
ul. Królowej Korony Polskiej 25
70-485 Szczecin
Z ceną ofertową 120 873, 04 zł brutto.
                                                          
UZASADNIENIE
 
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i w oparciu o kryterium oceny ofert określone w SIWZ – „cena”, oferta otrzymała najwyższą, maksymalną liczbę 100, 00 punktów.  
Poniżej dane wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert.
 
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena brutto oferty
Liczba pkt w kryterium cena 100% - 100 pkt
1
„EUROOFFICCE” Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin
 
123 906, 60 zł
 
 
97,55
2
„Biuro Plus Kitta i Spółka „ sp. j.
ul. Królowej Korony Polskiej
25 70-485 Szczecin
 
120 873, 04 zł
 
100,00
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 nastąpi niezwłocznie. O terminie podpisania umowy wygrywający Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
 
Zamawiający

informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2012-01-25 o godzinie: 10:48:54 przez użytkownika Barbara Lewandowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2012-02-07 o godzinie: 12:59:28 przez użytkownika END: Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2012-01-25 o godzinie: 10:53:25 przez użytkownika Barbara Lewandowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1639 razy.
historia wersji:
2012-01-25, 10:48:54 - Barbara Lewandowska
cofnij do druku na górę