Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”data publikacji: 2018-10-01, termin otwarcia ofert: 2018-10-16


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2018-10-01 o godzinie: 13:30:02 przez użytkownika Małgorzata Białous
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-10 o godzinie: 13:19:21 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2018-10-01 o godzinie: 13:30:02 przez użytkownika Małgorzata Białous
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1390 razy.
historia wersji:
2018-10-01, 13:30:02 - Małgorzata Białous

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu
.pdf
498.8 kB
2018-10-01, 13:35:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
.pdf
907.7 kB
2018-10-01, 13:37:40
Załączniki
1
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 1
.zip
33623.1 kB
2018-10-01, 13:38:45
2
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 2
.zip
20148.2 kB
2018-10-01, 13:39:42
3
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 2a
.zip
34676.7 kB
2018-10-01, 13:40:10
4
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.2b
.zip
19490.9 kB
2018-10-01, 13:40:43
5
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 3
.zip
5147.6 kB
2018-10-01, 13:41:50
6
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
.pdf
496.5 kB
2018-10-01, 13:42:31
7
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
434 kB
2018-10-01, 13:42:58
8
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
490.2 kB
2018-10-01, 13:43:38
9
Załącznik nr 5 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
413.3 kB
2018-10-01, 13:44:02
10
Załącznik nr 6 wykaz robót doc.doc
.pdf
324.5 kB
2018-10-01, 13:44:31
11
Załącznik nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjia zamówienia
.pdf
524.8 kB
2018-10-01, 13:46:13
12
Załącznik nr 8 oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
.pdf
383.6 kB
2018-10-01, 13:46:44
13
Załącznik nr 9 wzór umowy
.pdf
473.1 kB
2018-10-01, 13:47:18
14
Załącznik nr 10 wzór zobowiązania podmiot trzeciego
.pdf
428.5 kB
2018-10-01, 13:47:45
15
Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,10 edytowalne
.7z
93.2 kB
2018-10-01, 13:52:14
16
Przedmiar budowlany - zmiana
.pdf
164.8 kB
2018-10-08, 14:07:50
17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.2018r.
.pdf
371.3 kB
2018-10-16, 13:38:59
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
.pdf
283.4 kB
2018-10-08, 14:04:40
2
Pytania i odpowiedzi - Przedmiar budowlany - zmiana
.pdf
164.8 kB
2018-10-08, 14:07:14
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
291.7 kB
2018-11-08, 14:54:22
cofnij do druku na górę