Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczeciniedata publikacji: 2018-08-24, termin otwarcia ofert: 2018-09-14


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2018-08-24 o godzinie: 13:21:18 przez użytkownika Małgorzata Białous
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-10 o godzinie: 13:18:17 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2018-08-24 o godzinie: 13:21:18 przez użytkownika Małgorzata Białous
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1406 razy.
historia wersji:
2018-08-24, 13:21:18 - Małgorzata Białous

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu
.pdf
497.8 kB
2018-08-24, 13:22:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
.pdf
907.3 kB
2018-08-24, 13:26:04
Załączniki
1
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.1
.zip
33623.1 kB
2018-08-24, 13:27:54
2
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.2
.zip
20148.2 kB
2018-08-24, 13:28:20
3
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.2a
.zip
34676.7 kB
2018-08-24, 13:28:41
4
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.2b
.zip
19490.9 kB
2018-08-24, 13:29:05
5
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.3
.zip
5147.6 kB
2018-08-24, 13:29:41
6
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
.pdf
497.8 kB
2018-08-24, 13:30:18
7
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
431.9 kB
2018-08-24, 13:30:50
8
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
489.3 kB
2018-08-24, 13:31:20
9
Załącznik nr 5 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
414 kB
2018-08-24, 13:31:53
10
Załącznik nr 6 wykaz robót doc.doc
.pdf
324.7 kB
2018-08-24, 13:32:25
11
Załącznik nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjia zamówienia
.pdf
526.1 kB
2018-08-24, 13:33:10
12
Załącznik nr 8 oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
.pdf
384.7 kB
2018-08-24, 13:33:42
13
Załącznik nr 9 wzór umowy
.pdf
473.2 kB
2018-08-24, 13:34:14
14
Załącznik nr 10 wzór zobowiązania podmiot trzeciego
.pdf
429.7 kB
2018-08-24, 13:34:55
15
Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,10 - edytowalne
.zip
112.4 kB
2018-08-24, 13:48:09
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
.pdf
281.4 kB
2018-08-31, 13:42:11
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
.pdf
188 kB
2018-09-14, 13:15:17
cofnij do druku na górę