Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczeciniedata publikacji: 2018-08-06, termin otwarcia ofert: 2018-08-23


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2018-08-06 o godzinie: 12:04:02 przez użytkownika Małgorzata Białous
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-10-07 o godzinie: 13:03:38 przez użytkownika END: Agnieszka Pilarska-Zamiela
publikacja treści wykonana dnia: 2018-08-06 o godzinie: 12:04:02 przez użytkownika Małgorzata Białous
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1405 razy.
historia wersji:
2018-08-06, 12:04:02 - Małgorzata Białous

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu
.pdf
493.5 kB
2018-08-06, 12:06:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
.pdf
907.2 kB
2018-08-06, 12:09:42
Załączniki
1
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.1
.zip
33507.4 kB
2018-08-06, 12:11:00
2
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.2
.zip
20148.2 kB
2018-08-06, 13:14:04
3
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 2a
.zip
34676.7 kB
2018-08-06, 13:14:29
4
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz.3
.zip
5147.6 kB
2018-08-06, 13:15:50
5
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
.pdf
496.5 kB
2018-08-06, 13:26:10
6
Załącznik nr 2 formularz ofertowy - edytowalny
.docx
25.7 kB
2018-08-06, 13:28:08
7
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
432 kB
2018-08-06, 13:28:52
8
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - edytowalny
.docx
14.8 kB
2018-08-06, 13:29:27
9
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
489.4 kB
2018-08-06, 13:30:19
10
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - edytowalny
.docx
16.1 kB
2018-08-06, 13:30:50
11
Załącznik nr 5 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
412.7 kB
2018-08-06, 13:31:24
12
Załącznik nr 5 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - edytowalny
.docx
16.8 kB
2018-08-06, 13:31:53
13
Załącznik nr 6 wykaz robót doc.doc
.pdf
324.5 kB
2018-08-06, 13:36:50
14
Załącznik nr 6 wykaz robót - edytowalny
.docx
15.9 kB
2018-08-06, 13:37:46
15
Załącznik nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjia zamówienia
.pdf
525 kB
2018-08-06, 13:38:42
16
Załącznik nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacjia zamówienia - edytowalny
.doc
46 kB
2018-08-06, 13:40:04
17
Załącznik nr 8 oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
.pdf
383.7 kB
2018-08-06, 13:40:33
18
Załącznik nr 8 oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - edytowalny
.docx
16 kB
2018-08-06, 13:41:09
19
Załącznik nr 9 wzór umowy
.pdf
473.7 kB
2018-08-06, 13:41:50
20
Załącznik nr 10 wzór zobowiązania podmiot trzeciego
.pdf
428.4 kB
2018-08-06, 13:42:38
21
Załącznik nr 10 wzór zobowiązania podmiot trzeciego - edytowalny
.doc
28 kB
2018-08-06, 13:43:08
22
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa cz. 2b
.zip
19490.9 kB
2018-08-06, 14:23:17
Wynik postępowania
1
Informacja o unieważnieniu postępowania
.pdf
283.7 kB
2018-08-23, 15:03:26
cofnij do druku na górę