Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia archiwalne: Zapytanie o cenę od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Lp. Tytuł ogłoszenia Kod CPV
1
2019-01-21  (termin otwarcia ofert: 2019-01-21)
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
2
2014-10-31  (termin otwarcia ofert: 2014-10-20)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w I i II części postępowania oraz o terminie zawarcia umowy
3
2013-10-22  (termin otwarcia ofert: 2013-10-18)
„Sukcesywna sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie”
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
4
2012-03-07  (termin otwarcia ofert: 2012-03-07)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie
5
2012-01-25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
CPV 301900007 Różny sprzęt i artykuły biurowe
6
2012-01-10  (termin otwarcia ofert: 2012-01-10)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.
7
2011-12-20  (termin otwarcia ofert: 2011-12-21)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie


pokaż bieżące ogłoszenia
cofnij do druku na górę