Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia archiwalne: Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Lp. Tytuł ogłoszenia Kod CPV
1
2019-10-07  (termin otwarcia ofert: 2019-10-15)
Świadczenie usług ochrony na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
79710000-4
2
2019-04-18  (termin otwarcia ofert: 2019-05-08)
Remont wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 - Etap II
45000000-7
3
2019-03-08  (termin otwarcia ofert: 2019-04-05)
Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7 Roboty budowlane
4
2019-02-28  (termin otwarcia ofert: 2019-03-08)
Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych
90 91 00 00-9, 90 91 12 00-8
5
2018-12-03  (termin otwarcia ofert: 2019-01-04)
Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7
6
2018-12-03  (termin otwarcia ofert: 2018-12-11)
Dostawa samochodów dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
34110000-1
7
2018-11-27  (termin otwarcia ofert: 2018-12-05)
Świadczenie usług ochrony na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
79710000-4 – Usługi ochroniarskie
8
2018-11-22  (termin otwarcia ofert: 2018-11-30)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim.
9
2018-11-21  (termin otwarcia ofert: 2018-12-06)
Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach 208 i 208A wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45300000-0; 45331220-4
10
2018-11-16  (termin otwarcia ofert: 2018-11-27)
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach na przejściach granicznych
90919200-4;909112000-8
11
2018-10-30  (termin otwarcia ofert: 2018-11-14)
Remont części instalacji kanalizacji deszczowej oraz remont istniejącej przepompowni
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
12
2018-10-23  (termin otwarcia ofert: 2018-10-31)
Dostawa zapór przeciwpowodziowych, namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami oraz workownic do piasku dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
44212383-7, 39522530-1, 19510000-4, 42900000-0
13
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim.
64110000-0
14
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)
Dostawa łodzi ratowniczych, przyczep podłodziowych i agregatów prądotwórczych przewoźnych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
34520000-8,31122000-7
15
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-31)
Dostawa pomp powodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
42122130-0; 34144213-4
16
2018-10-16  (termin otwarcia ofert: 2018-10-24)
DOSTAWĘ RĘCZNEGO DETEKTORA PRZEMYTU RTG NA POTRZEBY MORSKIEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W SZCZECINE DLA ZUW W SZCZECINIE
38582000-8
17
2018-10-01  (termin otwarcia ofert: 2018-10-16)
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”
45000000-7
18
2018-08-24  (termin otwarcia ofert: 2018-09-14)
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7
19
2018-08-06  (termin otwarcia ofert: 2018-08-23)
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe i magazyn akt w ramach zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7
20
2018-07-10  (termin otwarcia ofert: 2018-07-18)
DOSTAWA RENTGENOWSKIEGO URZĄDZENIA DO PRZEŚWIETLANIA BAGAŻU NA POTRZEBY LOTNICZEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO
38581000-1

1234...9

pokaż bieżące ogłoszenia
cofnij do druku na górę