Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia archiwalne: Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Lp. Tytuł ogłoszenia Kod CPV
1
2020-03-04  (termin otwarcia ofert: 2020-03-12)
Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych
90919200-4,90911300-9, 77314000-4
2
2019-10-28  (termin otwarcia ofert: 2019-11-08)
Dostawa agregatu pompowego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
42122130-0
3
2019-10-07  (termin otwarcia ofert: 2019-10-15)
Świadczenie usług ochrony na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
79710000-4
4
2019-10-07  (termin otwarcia ofert: 2019-10-16)
Dostawa agregatu prądotwórczego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
31122000-7
5
2019-09-26  (termin otwarcia ofert: 2019-10-15)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim.
6
2019-04-18  (termin otwarcia ofert: 2019-05-08)
Remont wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 - Etap II
45000000-7
7
2019-03-08  (termin otwarcia ofert: 2019-04-05)
Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7 Roboty budowlane
8
2019-02-28  (termin otwarcia ofert: 2019-03-08)
Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych
90 91 00 00-9, 90 91 12 00-8
9
2018-12-03  (termin otwarcia ofert: 2019-01-04)
Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45000000-7
10
2018-12-03  (termin otwarcia ofert: 2018-12-11)
Dostawa samochodów dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
34110000-1
11
2018-11-27  (termin otwarcia ofert: 2018-12-05)
Świadczenie usług ochrony na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
79710000-4 – Usługi ochroniarskie
12
2018-11-22  (termin otwarcia ofert: 2018-11-30)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim.
13
2018-11-21  (termin otwarcia ofert: 2018-12-06)
Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach 208 i 208A wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
45300000-0; 45331220-4
14
2018-11-16  (termin otwarcia ofert: 2018-11-27)
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach na przejściach granicznych
90919200-4;909112000-8
15
2018-10-30  (termin otwarcia ofert: 2018-11-14)
Remont części instalacji kanalizacji deszczowej oraz remont istniejącej przepompowni
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
16
2018-10-23  (termin otwarcia ofert: 2018-10-31)
Dostawa zapór przeciwpowodziowych, namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami oraz workownic do piasku dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
44212383-7, 39522530-1, 19510000-4, 42900000-0
17
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku Pomorskim.
64110000-0
18
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-30)
Dostawa łodzi ratowniczych, przyczep podłodziowych i agregatów prądotwórczych przewoźnych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
34520000-8,31122000-7
19
2018-10-22  (termin otwarcia ofert: 2018-10-31)
Dostawa pomp powodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
42122130-0; 34144213-4
20
2018-10-16  (termin otwarcia ofert: 2018-10-24)
DOSTAWĘ RĘCZNEGO DETEKTORA PRZEMYTU RTG NA POTRZEBY MORSKIEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W SZCZECINE DLA ZUW W SZCZECINIE
38582000-8

1234...10

pokaż bieżące ogłoszenia
cofnij do druku na górę