Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2006-06-01

Zarządzenia 1999-2006

Zarządzenia Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z lat 1999-2006

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Generalnego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/1999 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 1999 r. dotyczące ustalenia instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Zmiana: zarządzenie wewnętrzne Nr 68/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2002 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytku.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 30/2002 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2003 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów za zakupione okulary korygujące wzrok dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Zmiana: zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 36/2003 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania ocen pracowników w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Zmiana: zarządzenie wewnętrzne Nr 20/2005 z dnia 31 marca 2005 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Zmiana: zarządzenie wewnętrzne Nr 57/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 29/04 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie korzystania z telefonów służbowych przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 65/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 66/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Zmiany: 1) zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2005z dnia 19 stycznia 2005 r.,
              2) zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2005 z dnia 1 marca 2005 r.,
              3) zarządzenie wewnętrzne Nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
              4) zarządzenie wewnętrzne Nr 38/2005 r. z dnia 9 sierpnia 2005 r.
              5) zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2005 z dnia 7 października 2005 r.
              6) zarządzenie wewnętrzne Nr 55/2005 r. z dnia 23 listopada 2005 r.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 70/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 71/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad postępowania w zakresie nadzorowania dokumentów systemu zarządzania jakością w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 72/2004 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 22/2005 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad dokumentami w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 Zarządzenie wewnętrzne Nr 41/DGU/05 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku przejazdu przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym nie będącym własnością Urzędu.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasady funkcjonowania Banku Dobrych Pomysłów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zmiana: zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 6 lutego 2007r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania auditów i działań poauditowych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia zasad sporządzania i nadzorowania kart informacyjnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr  18/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2006r.  w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 26/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2006r.   w sprawie szczegółowych zasad postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 39/DGU/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia  7 września 2006r. w sprawie ustalenia i przydziału umundurowania dla Państwowej Straży Łowieckiej w Szczecinie oraz okresów jego używalności.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 41 /2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia  3 października 2006r.  w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego strony internetowej  oraz biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zmiana: zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 4 lipca 2007r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr  69/2006 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2006r.  w sprawie powołania komisji do oceny dalszego użytkowania składników majątku ruchomego będącego na stanie  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zmiana: 1) zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 23 stycznia 2007r.

               2) zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 3 sierpnia 2007r.

              3) zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 4 lutego 2009r.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-01 o godzinie: 14:21:50 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-11-24 o godzinie: 14:28:38 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-06-01 o godzinie: 14:21:50 przez użytkownika System Administrator
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4127 razy.
historia wersji:
2011-11-24, 14:28:38 - Paweł Pacała
2011-06-01, 15:26:56 - System Administrator
2011-06-01, 15:25:25 - System Administrator
cofnij do druku na górę