Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla grupy osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek na właściwym formularzu w terminie do 31 lipca 2017 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Społecznych, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wnioski powinny zawierać załączniki wskazane w § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658).

Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o konkursie wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Aktualności, następnie: Pomoc społeczna.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-18 o godzinie: 09:22:26 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-05-18 o godzinie: 09:30:23 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-05-18 o godzinie: 09:30:23 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 341 razy.
historia wersji:
2017-05-18, 09:30:23 - Agnieszka Pokładowska
2017-05-18, 09:22:26 - Agnieszka Pokładowska
cofnij do druku na górę