Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Antykorupcja

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie kadra kierownicza zobowiązała się do wdrożenia, nadzorowania, przestrzegania oraz stałego doskonalenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Zaangażowanie się w profilaktykę antykorupcyjną to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz z obowiązków członków korpusu służby cywilnej, ale również wdrażanie przejrzystości funkcjonowania urzędu, jako instytucji wolnej od korupcji.

W urzędzie podejmowane są działania zmierzające do uświadamiania pracownikom zagrożeń wynikających z korupcji oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku.

Definicja korupcji

Istnieje wiele definicji korupcji.

Definicja pochodząca z Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji:

Korupcja oznacza żądanie,  proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści  lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Powiadamianie o zdarzeniach korupcyjnych

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.

Podstawa prawna, art. 304 Kodeksu postępowania karnego:

Art. 304. § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.(…)

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące wyłącznie pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie można przesłać za pomocą:

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej
  2. dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail, adres korespondencyjny)
  3. dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie
  4. opis wystąpienia incydentu

Przed zgłoszeniem należałoby:


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-02-16 o godzinie: 08:15:55 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-07-13 o godzinie: 13:19:35 przez użytkownika Agnieszka Januszek
publikacja treści wykonana dnia: 2017-07-13 o godzinie: 13:19:35 przez użytkownika Agnieszka Januszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5366 razy.
historia wersji:
2017-07-13, 13:19:35 - Agnieszka Januszek
2017-07-13, 13:16:49 - Agnieszka Januszek
2017-02-16, 08:15:55 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
.pdf
468.3 kB
2017-02-16, 10:08:56
cofnij do druku na górę