Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla grupy osób i jednostek pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek na właściwym formularzu w terminie do 31 lipca 2016 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Społecznych, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wnioski powinny zawierać załączniki wskazane w § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658).

Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o konkursie wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Aktualności, następnie: Pomoc społeczna.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-05-13 o godzinie: 10:03:24 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-05-13 o godzinie: 10:10:23 przez użytkownika Tomasz Zarębski
publikacja treści wykonana dnia: 2016-05-13 o godzinie: 10:10:23 przez użytkownika Tomasz Zarębski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 91 razy.
historia wersji:
2016-05-13, 10:10:23 - Tomasz Zarębski
2016-05-13, 10:03:24 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę