Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.


Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, określone poniżej grupy uzyskają następujące możliwości:

Pracownicy medyczni:

Jednostki szkolące:

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

CMKP:

CEM, CKPPiP:

Kierownik specjalizacji:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r. oraz z 2016 r. poz. 65) SMK powinien zostać udostępniony dla grup zawodowych – lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych z dniem 1 maja 2016 r. zobowiązując jednocześnie pracowników medycznych do korzystania z tego systemu.
W związku z faktem, iż SMK wprowadza istotną zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup zawodowych oraz mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także liczebność i zróżnicowanie użytkowników, do których skierowany jest system, podjęto decyzję dot. etapowego udostępniania jego funkcjonalności. Przyjęcie etapowego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli zoptymalizować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników.
Biorąc pod uwagę powyższe w pierwszym etapie tj. od 1 maja br. SMK uruchomione zostanie dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, System udostępniony zostanie
z dniem 1 maja 2017 r.
Regulacje prawne w tym zakresie obejmuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż w najbliższych dniach opublikowany zostanie kolejny komunikat skierowany do grup zawodowych, które w pierwszej kolejności korzystać będą z SMK tj. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-04-28 o godzinie: 08:57:08 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-03-21 o godzinie: 13:45:05 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-03-21 o godzinie: 13:45:05 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 774 razy.
historia wersji:
2019-03-21, 13:45:05 - Monika Zwierzchowska
2016-04-28, 09:07:55 - Monika Zwierzchowska
2016-04-28, 09:07:29 - Monika Zwierzchowska
2016-04-28, 09:06:19 - Monika Zwierzchowska
2016-04-28, 09:03:13 - Monika Zwierzchowska
2016-04-28, 08:57:08 - Monika Zwierzchowska
cofnij do druku na górę