Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

W 2016 roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” przeznaczono kwotę 5.000.000 zł.

 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

 

W ramach konkursu w 2016 r. będą dofinansowywane projekty podmiotów uprawnionych, odpowiadające następującym celom:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych.

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę konkursową, która może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego celu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu określa ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie otwartego konkursu ofert dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uprawnione podmioty powinny nadsyłać swoje oferty konkursowe listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składać ofertę w powyższym terminie osobiście.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-02-05 o godzinie: 09:45:31 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-02-05 o godzinie: 09:47:37 przez użytkownika Tomasz Zarębski
publikacja treści wykonana dnia: 2016-02-05 o godzinie: 09:47:37 przez użytkownika Tomasz Zarębski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2387 razy.
historia wersji:
2016-02-05, 09:47:37 - Tomasz Zarębski
2016-02-05, 09:46:31 - Tomasz Zarębski
2016-02-05, 09:45:31 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę