Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe IOD:

Jan Kępiński

tel. 91 4303444, e-mail: iod@szczecin.uw.gov.pl

Adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Zachodniopomorski. Siedzibą Wojewody Zachodniopomorskiego jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 4303315; adresu e-mail: wojewoda[at]szczecin.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /low5658fe1/skrytka.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod[at]szczecin.uw.gov.pl, za pomocą telefonu: +48 91 4303444 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-06-30 o godzinie: 08:29:41 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-19 o godzinie: 08:39:37 przez użytkownika Jan Kępiński
publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-19 o godzinie: 08:39:37 przez użytkownika Jan Kępiński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 9847 razy.
historia wersji:
2022-05-19, 08:39:37 - Jan Kępiński
2021-02-04, 15:19:11 - Jan Kępiński
2020-10-05, 13:14:42 - Jan Kępiński
2020-04-20, 14:04:46 - Jan Kępiński
2020-04-20, 13:00:25 - Jan Kępiński
2020-03-18, 11:42:12 - Jan Kępiński
2020-03-18, 11:41:00 - Jan Kępiński
2020-03-18, 11:39:36 - Jan Kępiński
2019-02-19, 12:14:11 - Jan Kępiński
2018-06-26, 12:11:30 - Jan Kępiński
2018-05-22, 10:14:43 - Jan Kępiński
2018-05-22, 10:01:40 - Jan Kępiński
2018-05-22, 10:00:36 - Jan Kępiński
2017-12-18, 15:11:26 - Jan Kępiński
2017-12-18, 15:09:31 - Jan Kępiński
2017-11-06, 08:23:43 - Jan Kępiński
2017-10-10, 10:02:54 - Jan Kępiński
2017-10-02, 09:12:22 - Jan Kępiński
2017-08-30, 12:00:50 - Jan Kępiński
2017-08-30, 11:51:50 - Jan Kępiński
2017-03-03, 10:55:55 - Jan Kępiński
2017-01-27, 12:35:58 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:50:21 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:47:02 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:42:14 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:33:51 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:23:23 - Jan Kępiński
2017-01-19, 11:15:48 - Dominika Kruszczyńska
2016-08-04, 20:25:00 - Andrzej Nowicki
2016-08-04, 20:24:31 - Andrzej Nowicki
2016-01-04, 09:29:15 - Paweł Pacała
2015-07-03, 14:29:42 - Paweł Pacała
2015-06-30, 09:44:40 - Paweł Pacała
2015-06-30, 08:29:41 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna - COVID-19
.pdf
138.2 kB
2020-08-04, 11:57:34
2
Klauzula informacyjna - rezerwacja wizyty w ZUW
.docx
14.3 kB
2020-08-04, 11:56:06
3
Klauzula informacyjna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
.pdf
191.9 kB
2021-01-07, 08:57:52
cofnij do druku na górę