Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

 W 2015 roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” przeznaczono kwotę 5.000.000 zł.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.

W ramach konkursu w 2015 r. będą dofinansowywane projekty podmiotów uprawnionych, odpowiadające następującym celom:

Cel ogólnokrajowy:

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu.

Cele regionalne województwo zachodniopomorskie:

Cel nr 1: Pomoc doraźna w sytuacjach kryzysowych poprzez udzielanie pomocy socjalno-bytowej osobom bezdomnym oraz poprawa standardów pobytu w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Cel nr 2: Integracja społeczna i wychodzenie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, aktywizację zawodową, prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy oraz udzielanie wsparcia w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.

Cel nr 3: Profilaktyka bezdomności poprzez pracę socjalną, prowadzenie akcji informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy oraz adresach placówek, noclegowni i schronisk.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu określa ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie otwartego konkursu ofert dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uprawnione podmioty powinny nadsyłać swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składać ofertę w powyższym terminie osobiście.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 03 337 lub 91 43 03 238.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-01-30 o godzinie: 09:28:39 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-01-30 o godzinie: 10:48:16 przez użytkownika Tomasz Zarębski
publikacja treści wykonana dnia: 2015-01-30 o godzinie: 10:48:16 przez użytkownika Tomasz Zarębski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2825 razy.
historia wersji:
2015-01-30, 10:48:16 - Tomasz Zarębski
2015-01-30, 10:47:16 - Tomasz Zarębski
2015-01-30, 09:28:39 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę