Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

  1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pierwsza instancja
  2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druga instancja 

Na terenie województwa funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard

tel./fax 94 3128888 wew. 24

Obszar działania - powiat białogardzki

 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

tel./fax 95 7657840

Obszar działania - powiat choszczeński

 

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 791 980 889

Obszar działania - powiat drawski

 

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

tel. 91 4183608, fax 91 4183608

Obszar działania - powiat goleniowski

 

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach

ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice

tel./fax 91 8525904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

 

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

tel. 91 4162017 wew. 117, fax 91 4162017 wew. 160

Obszar działania - powiat gryfiński

 

7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu

ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 3548062, fax 94 3548066

Obszar działania - powiat kołobrzeski

 

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel. 95 7479069, fax 95 7473672

Obszar działania - powiat myśliborski

 

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

tel. 91 4328151, fax 91 3178900

Obszar działania - powiat policki

 

10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

tel. 91 8811319, fax 91 8863213

Obszar działania - powiat pyrzycki

 

11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 59 8106417, fax 59 8106401

Obszar działania - powiat sławieński

 

12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 4804902 lub 03, fax 91 4804846

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

 

13. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku

ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek

tel. 94 7137100, tel. 94 71 37110, fax 94 7137101

Obszar działania - powiat szczecinecki

 

14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

tel./fax 94 3657037

Obszar działania - powiat świdwiński

 

15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

tel. 67 2508470 lub 71, fax 672584251

Obszar działania - powiat wałecki

 

16. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin

tel. 94 3483954 lub 55 lub 56, fax 94 3483955

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

 

17. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin

tel./fax 91 4885379

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

 

Orzekanie

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest postępowaniem odrębnym, regulowanym w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426). Aktem wykonawczym do ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027, z późn. zm.). Natomiast kryteria oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Stosownie do art. 66 wyżej przywołanej ustawy, w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

 

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowe zespoły przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku „EVOMED” w Szczecinie (71-610),
ul. Stanisława Dubois 27,
pok. 522 - 535 (V piętro),


tel. 91 4303193

fax 91 8140296


e-mail: wzoon@szczecin.uw.gov.pl


Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Od orzeczeń wojewódzkiego zespołu przysługuje, w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia, odwołanie:

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie.

Wniesienie odwołania do sądu nie podlega opłacie.

Poniżej link do szczegółowych informacji na temat trybu i zasad orzekania (odesłanie do strony Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych): 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej i powyżej 16 roku życia dostępne są w załącznikach.

 

Informacja w sprawie postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy oraz druki:

- oświadczenie o miejscu pobytu,

- oświadczenie o miejscu stałego pobytu,

- wniosek o wydanie karty parkingowej,

- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób do 16 roku życia,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia


znajdują się w załącznikach na dole strony.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679

(RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (W ZAŁĄCZNIKU)


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-13 o godzinie: 14:26:04 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-09-20 o godzinie: 16:04:29 przez użytkownika Urszula Sękowska
publikacja treści wykonana dnia: 2022-09-20 o godzinie: 16:04:29 przez użytkownika Urszula Sękowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 19413 razy.
historia wersji:
2022-09-20, 16:04:29 - Urszula Sękowska
2022-06-27, 14:40:29 - Urszula Sękowska
2022-06-27, 14:39:24 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:21:24 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:20:14 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:17:08 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:11:44 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:10:49 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 17:07:03 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 13:22:22 - Urszula Sękowska
2022-06-24, 13:21:01 - Urszula Sękowska
2022-01-21, 07:20:29 - Urszula Sękowska
2021-12-10, 10:14:44 - Urszula Sękowska
2020-08-03, 08:51:43 - Urszula Sękowska
2020-07-28, 09:56:25 - Urszula Sękowska
2020-07-28, 08:11:02 - Urszula Sękowska
2020-07-28, 08:04:36 - Urszula Sękowska
2020-07-28, 07:59:26 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:29:29 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:18:23 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:16:56 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:15:19 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:14:34 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:11:44 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:07:42 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:06:44 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:05:25 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:04:10 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:03:21 - Urszula Sękowska
2020-04-20, 17:01:20 - Urszula Sękowska
2020-03-18, 14:17:14 - Urszula Sękowska
2020-03-16, 13:30:41 - Urszula Sękowska
2020-03-16, 13:29:23 - Urszula Sękowska
2020-03-13, 14:48:20 - Urszula Sękowska
2020-03-13, 14:44:01 - Urszula Sękowska
2020-03-13, 14:42:20 - Urszula Sękowska
2020-01-08, 13:14:35 - Urszula Sękowska
2019-12-12, 14:58:46 - Urszula Sękowska
2019-12-12, 14:56:13 - Urszula Sękowska
2019-12-04, 13:22:56 - Urszula Sękowska
2019-12-04, 13:21:43 - Urszula Sękowska
2019-12-04, 13:20:13 - Urszula Sękowska
2019-12-04, 13:14:22 - Urszula Sękowska
2019-10-24, 10:03:22 - Piotr Pieleszek
2019-07-24, 13:43:19 - Urszula Sękowska
2019-07-24, 13:23:34 - Urszula Sękowska
2019-04-04, 08:25:54 - Urszula Sękowska
2019-04-04, 08:25:24 - Urszula Sękowska
2019-04-04, 08:24:52 - Urszula Sękowska
2019-04-04, 08:23:46 - Urszula Sękowska
2019-04-04, 08:22:10 - Urszula Sękowska
2019-03-26, 08:31:23 - Urszula Sękowska
2019-03-26, 08:27:53 - Urszula Sękowska
2018-11-16, 13:22:05 - Urszula Sękowska
2018-08-27, 14:11:23 - Urszula Sękowska
2018-08-27, 13:43:46 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 14:19:40 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 14:18:48 - Urszula Sękowska
2018-05-30, 13:41:59 - Urszula Sękowska
2018-04-24, 09:03:35 - Urszula Sękowska
2018-01-30, 14:45:37 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:50:57 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:49:43 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:47:55 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:46:03 - Urszula Sękowska
2018-01-25, 08:31:28 - Urszula Sękowska
2017-06-27, 14:23:07 - Urszula Sękowska
2017-06-27, 14:22:31 - Urszula Sękowska
2016-05-23, 12:07:38 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 10:23:41 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 09:26:44 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 09:00:37 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 08:58:10 - Monika Zwierzchowska
2016-04-01, 08:55:02 - Monika Zwierzchowska
2015-09-08, 07:34:20 - Monika Zwierzchowska
2014-11-05, 15:13:52 - Piotr Pieleszek
2014-10-29, 09:01:09 - Jagoda Ziomka
2014-07-04, 14:16:47 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:14:09 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:07:35 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:05:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 13:01:50 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:59:33 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:57:10 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:56:41 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:55:51 - Monika Zwierzchowska
2014-07-03, 12:53:42 - Monika Zwierzchowska
2013-09-05, 14:33:46 - Piotr Pieleszek
2013-04-10, 10:34:04 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:32:29 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:30:18 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:29:13 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 10:27:26 - Tomasz Zarębski
2012-09-12, 08:05:51 - Tomasz Zarębski
2012-09-03, 09:09:09 - Tomasz Zarębski
2012-04-27, 15:07:35 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 14:54:07 - Paweł Pacała
2011-05-13, 15:13:54 - System Administrator
2011-05-13, 15:12:12 - System Administrator
2011-05-13, 14:26:04 - System Administrator

Zobacz również artykuły:

1
Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
.pdf
243.4 kB
2021-03-31, 15:40:34
2
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia
.pdf
354.5 kB
2022-06-27, 14:13:36
3
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia
.pdf
145.2 kB
2022-06-27, 14:14:05
4
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej 16 roku życia
.pdf
286.1 kB
2022-06-27, 14:14:36
5
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia
.pdf
289.1 kB
2022-06-27, 14:15:18
6
Obywatele Ukrainy - Informacja w sprawie postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
.pdf
99.7 kB
2022-06-27, 14:18:12
7
Obywatele Ukrainy - Oświadczenie o miejscu pobytu
.pdf
265.4 kB
2022-06-27, 14:21:00
8
Obywatele Ukrainy - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu
.pdf
265.6 kB
2022-06-27, 14:21:20
9
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie karty parkingowej
.pdf
553.2 kB
2022-06-27, 14:30:27
10
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność
.pdf
267.9 kB
2022-06-27, 14:31:56
11
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia
.pdf
404.4 kB
2022-06-27, 14:35:36
12
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia
.pdf
253.9 kB
2022-06-27, 14:36:04
13
Obywatele Ukrainy - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia
.pdf
346.2 kB
2022-06-27, 14:37:42
14
Obywatele Ukrainy - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej 16 roku życia
.pdf
407.1 kB
2022-07-05, 09:43:24
cofnij do druku na górę