Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-05-14

Dodatek osłonowy

ikonka przypisana do artykułu

W dniu 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym na podstawie kryterium dochodowego. Ma on zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności gospodarstwom domowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Dodatek będzie wypłacany przez gminy ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek osłonowy przysługuje ww gospodarstwom domowym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia:
- 31 marca 2022 r.
- 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dodatku później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał z wyjątkiem pierwszego kwartału 2022 r. w którym należy złożyć wniosek do dnia 15 lutego 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. pytań i odpowiedziinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2014-05-14 o godzinie: 13:58:20 przez użytkownika Justyna Pawłowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-01-19 o godzinie: 12:26:49 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2022-01-19 o godzinie: 12:26:49 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 10948 razy.
historia wersji:
2022-01-19, 12:26:49 - Rafał Mańczak
2022-01-14, 09:11:40 - Paulina Machtelewska
2022-01-14, 07:34:03 - Rafał Mańczak
2020-04-27, 11:30:55 - Rafał Mańczak
2018-05-30, 11:12:24 - Rafał Mańczak
2016-05-31, 13:31:28 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-06-23, 15:15:08 - Piotr Pieleszek
2015-06-03, 12:04:31 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-06-03, 09:45:57 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2014-05-14, 14:14:07 - Justyna Pawłowska
2014-05-14, 14:13:17 - Justyna Pawłowska
2014-05-14, 13:58:20 - Justyna Pawłowska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO
.docx
73.1 kB
2022-01-14, 07:35:58
2
WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO
.pdf
161.1 kB
2022-01-14, 07:36:28
3
Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na realizację zadania wypłaty dodatku osłonowego [kwartalny]
.xlsx
13 kB
2022-01-19, 12:25:15
4
Rozliczenie kwartalne dotacji na dodatek osłonowy
.xlsx
12.6 kB
2022-04-04, 14:08:18
cofnij do druku na górę