Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

Ikona dziennika urzędowego

Wydawca:

Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Prawny
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380

Druk i rozpowszechnianie egzemplarzy z 2011 r.:
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa,Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,
tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu 31 grudnia 2011 r. są dostępne na odrębnej stronie internetowej pod adresem: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 Egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia:

  1. w pokoju 121 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,
tel. 91 430-33-80
codziennie w godzinach 8:00-15:00.

 

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:


Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawą do ogłoszenia orzeczenia, a także uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum jest ich odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci: 

  1. pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych”;
  2. pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
    • umożliwia konwersję do pliku PDF,
    • umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
  3. pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

 Instytucja zamierzająca publikować akty prawne w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego musi spełnić następujące warunki:   

1. Do wysyłania wniosków o publikację aktów prawnych służy Moduł komunikacyjny pod adresem: https://zuw.upe.com.pl

2. W celu rejestracji w Module komunikacyjnym jako „Organ wydający” należy skontaktować się z firmą ABC PRO:          
infolinia: 801 044 102       
infolinia dla tel. kom.+48 (22) 379 09 00 
fax: +48 (22) 379 09 09    
email: biuro@abcpro.pl

Podczas rejestracji przydzielone zostaną login i hasło umożliwiające wysyłanie wniosków o publikację do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Podpisany elektronicznie plik *.ZIPX aktu prawnego należy wysłać wraz z wnioskiem o publikację w dzienniku urzędowym przez Moduł komunikacyjny. Osoba upoważniona do przekazania wniosku podpisuje go również podpisem elektronicznym - nie musi to być ta sama osoba, która podpisała plik aktu. Do jednego wniosku można dołączyć dowolną liczbę aktów prawnych.

Podstawa prawna: art 13 i art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzeia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699).

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

Anna Krawczyk - pok. 121, tel. 91 43-03-380;
Marta Marzec - pok. 122, tel. 91 43-03-677


 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-11 o godzinie: 15:13:24 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-01-24 o godzinie: 09:12:34 przez użytkownika Karol Śmist
publikacja treści wykonana dnia: 2023-01-24 o godzinie: 09:12:34 przez użytkownika Karol Śmist
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 27522 razy.
historia wersji:
2023-01-24, 09:12:34 - Karol Śmist
2020-11-12, 12:18:38 - Agnieszka Baumgart
2018-05-28, 09:30:07 - Kamila Dzierżanowska
2018-05-28, 09:27:09 - Kamila Dzierżanowska
2017-02-21, 12:34:59 - Anna Podgórna
2017-02-21, 12:33:57 - Anna Podgórna
2017-02-21, 12:33:07 - Anna Podgórna
2017-02-21, 12:32:26 - Anna Podgórna
2017-02-21, 12:30:00 - Anna Podgórna
2017-02-20, 11:25:25 - Anna Podgórna
2016-09-02, 13:36:45 - Anna Podgórna
2015-11-25, 12:47:31 - Piotr Pieleszek
2015-11-25, 12:47:16 - Piotr Pieleszek
2015-11-25, 12:47:00 - Piotr Pieleszek
2015-03-27, 11:55:38 - Paweł Pacała
2015-03-27, 11:49:42 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:58:46 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:55:54 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:52:53 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:51:50 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:48:02 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:45:01 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:44:47 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:44:18 - Paweł Pacała
2015-03-27, 10:33:29 - Paweł Pacała
2015-01-08, 11:25:03 - Anna Rokosz
2015-01-08, 11:19:01 - Anna Rokosz
2014-12-02, 15:11:47 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:11:05 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:04:57 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:04:39 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:03:15 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 15:01:30 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:46:04 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:41:28 - Piotr Pieleszek
2014-12-02, 14:39:47 - Piotr Pieleszek
2013-08-09, 10:55:55 - Piotr Pieleszek
2013-08-09, 10:53:23 - Piotr Pieleszek
2012-10-22, 15:12:34 - Anna Podgórna
2012-10-22, 15:11:17 - Anna Podgórna
2012-09-06, 14:29:22 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:32:40 - Paweł Pacała
2012-01-02, 09:26:48 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:25:59 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:25:18 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:13:01 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:02:57 - Anna Podgórna
2012-01-02, 09:00:57 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:23:34 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:21:39 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:02:24 - Anna Podgórna
2012-01-02, 08:00:17 - Anna Podgórna
2012-01-02, 07:57:47 - Anna Podgórna
2011-12-21, 12:32:12 - Paweł Pacała
2011-11-15, 08:15:58 - Paweł Pacała
2011-10-31, 12:37:03 - Anna Podgórna
2011-10-04, 10:37:41 - Anna Podgórna
2011-10-04, 10:36:20 - Anna Podgórna
2011-05-11, 21:27:17 - System Administrator
2011-05-11, 21:26:18 - System Administrator
2011-05-11, 15:13:24 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Dzienniki Urzędowe z 1999 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:26:56
2
Dzienniki Urzędowe z 2000 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:01
3
Dzienniki Urzędowe z 2001 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:08
4
Dzienniki Urzędowe z 2002 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:14
5
Dzienniki Urzędowe z 2003 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:21
6
Dzienniki Urzędowe z 2004 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:26
7
Dzienniki Urzędowe z 2005 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:32
8
Dzienniki Urzędowe z 2006 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:38
9
Dzienniki Urzędowe z 2007 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:44
10
Dzienniki Urzędowe z 2008 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:51
11
Dzienniki Urzędowe z 2009 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:27:57
12
Dzienniki Urzędowe z 2010 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:28:03
13
Dzienniki Urzędowe z 2011 roku
.html
kB
2015-03-27, 11:28:09
cofnij do druku na górę