Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2022-05-23

ogłoszenie nr 59 (KPRM 99300) - inspektor wojewódzki ds. zadsań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
2
2022-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/2 obręb Ryszewo gmina Pyrzyce przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/2 obręb Ryszewo gmina Pyrzyce przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
3
2022-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 375/2 obręb Kozielice gmina Kozielice przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 375/2 obręb Kozielice gmina Kozielice przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
4
2022-05-21

Ogłoszenie nr 58 (KPRM 99039) - Informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
5
2022-05-20

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Będzino

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L402_Mscice/ ORx402-008370- XXX-01 systemu GSM-R na terenie działki nr 255/9 obręb 0018 Mścice, gmina Będzino, powiat koszaliński

czytaj wiecej
6
2022-05-20

operator urządzeń elektreonicznych w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

czytaj wiecej
7
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/1 obręb 0014 Darłowo przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/1 obręb 0014 Darłowo przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
8
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/4 obręb 0001 Darłowo przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/4 obręb 0001 Darłowo przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
9
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 miasta Białogard przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 miasta Białogard przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
10
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
11
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 72/1 i 214 obręb Rotnowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 72/1 i 214 obręb Rotnowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
12
2022-05-19

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Chociwel

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12080_LE202_Radomysl systemu GSM-R na terenie działki Nr 7 obręb 0007 Lisowo, gmina Chociwel, powiat stargardzki

czytaj wiecej
13
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 122/1 obręb Górnowo gmina Banie, przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 122/1 obręb Górnowo gmina Banie, przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
14
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 57/2 obręb Orzechów gmina Cedynia przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 57/2 obręb Orzechów gmina Cedynia przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
15
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156/2 obręb Krajnik, gmina Gryfino przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156/2 obręb Krajnik, gmina Gryfino przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
16
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 39/8, obręb Brzozowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 39/8, obręb Brzozowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
17
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 126 obręb Żabowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 126 obręb Żabowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
18
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 119/7 o pow. 0,65 ha, obręb Żabowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 119/7 o pow. 0,65 ha, obręb Żabowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
19
2022-05-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 14/1 obręb Dargiń gmina Bobolice przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 14/1 obręb Dargiń gmina Bobolice przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
20
2022-05-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 651 obręb Żydowo gmina Polanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 651 obręb Żydowo gmina Polanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

czytaj wiecej
21
2022-05-17

Obwieszczenie - wniosek - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

czytaj wiecej
22
2022-05-17

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z 16.05.2022 r., znak: GK-1.7511.1.2022.DS, w sprawie scalenia gruntów we wsi Kowalewiczki

czytaj wiecej
23
2022-05-16

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12081_LE202_Bystrzynka na terenie działki nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym Niemierzyno, gmina Świdwin

czytaj wiecej
24
2022-05-16

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 22/4 obręb Laska gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 22/4 obręb Laska gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
25
2022-05-16

Karta informacyjna - wniosek - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"

czytaj wiecej
26
2022-05-16

Decyzja K-AP-2.7840.33-1.2022.AN - przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową

czytaj wiecej
27
2022-05-16

Informacja o wydaniu decyzji K-AP-2.7840.33-1.2022.AN - przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową

Informacja o wydaniu 4 maja 2022 r. decyzji znak: K-AP-2.7840.33-1.2022.AN utrzymującej w mocy decyzję Starosty Świdwińskiego Nr 38/2022 z 17 marca 2022 r. znak: AB.6740.10.2022, którą organ I instancji zatwierdził projekt budowlany (części: PZT i PAB) i udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia pn. przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard-Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową polegającą na demontażu istniejącej linii i budowie nowej (projektowany odcinek BR-9) obręb Przybysław gm. Świdwin

czytaj wiecej
28
2022-05-13

ogłoszenie nr 31 (KPRM 96122) inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
29
2022-05-13

ogłoszenie nr 29 (KPRM 95611) - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
30
2022-05-13

Obwieszczenie decyzja ZRID - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odc. skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 17.03.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 05.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odcinku skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów”.

czytaj wiecej
31
2022-05-12

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

czytaj wiecej
32
2022-05-12

Decyzja - pozwolenie na budowę zamierzenia pn.: "Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin"

Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

czytaj wiecej
33
2022-05-12

Informacja o wydaniu decyzji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego"

Informacja o wydaniu w dniu 12.05.2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 43/2022, znak: AP-1.7840.1.54-3.2022.GZ, o pozwoleniu na budowę pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowę istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

czytaj wiecej
34
2022-05-12

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim, na terenie portu w Szczecinie

Budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 oraz przebudowa istniejącego pola odkładu PR-3 na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce nr 4/12, obręb 1084 Szczecin, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

czytaj wiecej
35
2022-05-12

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.18.2022.MD

czytaj wiecej
36
2022-05-12

Ogłoszenie nr 51 (KPRM 98482) Starszy Inspektor Wojewódzki do spraw budżetu i sprawozdawczości oraz sprawowania nadzoru realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
37
2022-05-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 109 obręb 0204 Gostkowo gmina Polanów przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 109 obręb 0204 Gostkowo gmina Polanów przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 10 lat

czytaj wiecej
38
2022-05-11

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Biały Bór

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11163_L405_Donimierz_007/ORx405-103585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 405 Piła główna – Ustka Uroczysko na terenie działki nr 461 w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Biały Bór

czytaj wiecej
39
2022-05-11

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych STRTAŻY GRANICZNEJ. Miasto Koszalin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie strzelnicy kontenerowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – tzw. Interaktywna Jaskinia Multimedialna 3D, na terenie działki nr 1478/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19, miasta Koszalin

czytaj wiecej
40
2022-05-11

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Płoty

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 196/20, obręb ewidencyjny nr 1, miasta Płoty oraz nr 54, obręb ewidencyjny Krążel, gmina Płoty

czytaj wiecej
41
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 53 obręb Karlino, gmina Postomino przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 53 obręb Karlino, gmina Postomino przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
42
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 490/1 obręb Domysłów, gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 490/1 obręb Domysłów, gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
43
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 105/5 obręb 18 Przytór, nr 153/14 obręb 18 Przytór, nr 152/3 obręb 18 Przytór, nr 7/7 obręb 14 Warszów m. Świnoujście, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Świnoujście i

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 105/5 obręb 18 Przytór, nr 153/14 obręb 18 Przytór, nr 152/3 obręb 18 Przytór, nr 7/7 obręb 14 Warszów m. Świnoujście, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Świnoujście i na rzecz Skarbu Państwa

czytaj wiecej
44
2022-05-10

Ogłoszenie nr 44 KPRM (97429) - starszy inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
45
2022-05-10

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2022-2024

czytaj wiecej
46
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 13/12 obręb 4173 m. Szczecin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej do lat 3

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 13/12 obręb 4173 m. Szczecin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej do lat 3

czytaj wiecej
47
2022-05-10

Decyzja K-AP-2.7840.21-3.2022.AN - budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czaplinek

Decyzja znak: K-AP-2.7840.21-3.2022.AN uchylającą decyzję Starosty Drawskiego z 4 grudnia 2012 r. nr 6740.6.68.2012 znak: AB.6740.6.68.2012.DK

czytaj wiecej
48
2022-05-10

Informacja o wydaniu decyzji K-AP-2.7840.21-3.2022.AN - budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czaplinek

czytaj wiecej
49
2022-05-10

obwieszczenie-Budowa obejścia m. Trzebiatów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamia się, że na wniosek z 07.02.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 02.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 8/2022 zmieniającą decyzję nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

czytaj wiecej
50
2022-05-10

Karta informacyjna - decyzja Budowa obejścia m. Trzebiatów.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

czytaj wiecej
51
2022-05-10

decyzja-Budowa obejścia m. Trzebiatów.pdf

czytaj wiecej
52
2022-05-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 161 obręb Kliniska Wielkie gmina Goleniów przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 161 obręb Kliniska Wielkie gmina Goleniów przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
53
2022-05-09

Decyzja o zmianie decyzji - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”.

czytaj wiecej
54
2022-05-09

Karta informacyjna - decyzja o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”.

czytaj wiecej
55
2022-05-09

Obwieszczenie - decyzja o zmianie decyzji - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin”

czytaj wiecej
56
2022-05-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 402 obręb Szczecinek 20 przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 402 obręb Szczecinek 20 przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
57
2022-05-06

obwieszczenie Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 12.04.2022 r., (uzupełniony 27.04.2022 r.), P. Michała Dobrockiego, występującego w imieniu inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo”.

czytaj wiecej
58
2022-05-06

Karta informacyjna - wniosek Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

„Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo”.

czytaj wiecej
59
2022-05-06

Obwieszczenie Zmiana DECYZJI ZRID Rozbudowa drogi woj. 102 Trzebiatów-Kołobrzeg

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2022 r. (uzupełniony 23.03.2022 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 02.05.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 9/2022 zmieniającą decyzję nr 6/2021 z 12.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”.

czytaj wiecej
60
2022-05-04

karta inf. decyzja Przebudowa sieci wodoc. w Szczecinie dr kr nr 31

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31, przy ulicy Rymarskiej i Dmowskiego, od skrzyżowania ul. Rymarskiej i Perkuna do skrzyżowania ul. Dmowskiego i Mechanicznej, w Szczecinie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogi krajowej nr 31 w Szczecinie, w obrębie 4143 Dąbie na działce nr 26, w obrębie 4172 na działce nr 22, w obrębie 4180 na działce nr 21.

czytaj wiecej
61
2022-04-29

informacja o wydaniu decyzji - Morska Stocznia Gryfia.doc

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 26.04.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 36/2022, znak: AP-1.7840.1.4-6.2022.WP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy Nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie, działki: nr 40/4, 40/5, 40/6 obręb Nad Odrą 25, nr 8/11, nr 8/6 obręb Nad Odrą 20 – teren portu morskiego, nr 930 obręb Nad Odrą 25, nr 95/14 obręb Śródmieście 84 – obszar morskich wód wewnętrznych”.

czytaj wiecej
62
2022-04-28

ogłoszenie nr 34 (KPRM: 96234) inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
63
2022-04-28

ogłoszenie nr 33 (KPRM:96181) inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
64
2022-04-28

ogłoszenie nr 32 (KPRM:96178) inspektor wojewódzkI ds. nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
65
2022-04-27

karta inf. Decyzja modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia doku pływajacego przy nabrzeżu Gdyńskim.pdf

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy Nabrzeżu Gdyńskim oraz rozbiórki budynku poczekalni przeprawy promowej, pirsu doku nr 1 wraz z wyposażeniem, doku wraz z blokami kotwicznymi, filarem kotwicznym, dalbami w Szczecinie. Działki objęte inwestycją: dz. nr 40/4, 40/5, 40/6 obręb Nad Odrą 25, dz. nr 8/11 obręb Nad Odrą 20 – teren portu morskiego, dz. nr 930 obręb Nad Odrą 25, dz. nr 95/14 obręb Śródmieście 84 – obszar morskich wód wewnętrznych, oraz dz. nr 8/6 obręb Nad Odrą 20.

czytaj wiecej
66
2022-04-27

ogłoszenie nr 30 (KPRM 96180) - inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
67
2022-04-26

obwieszczenie-Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police .pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 25.03.2022 r. (uzupełniony 20.04.2022 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II”.

czytaj wiecej
68
2022-04-26

Karta informacyjna - wniosek Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II

czytaj wiecej
69
2022-04-26

karta inf. wniosek - Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 31, przy ulicy Rymarskiej i Dmowskiego, od skrzyżowania ul. Rymarskiej i Perkuna do skrzyżowania ul. Dmowskiego i Mechanicznej, w Szczecinie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogi krajowej nr 31 w Szczecinie, w obrębie 4143 Dąbie na działce nr 26, w obrębie 4172 na działce nr 22, w obrębie 4180 na działce nr 21.

czytaj wiecej
70
2022-04-22

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r., zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" (Obszar I, II i III)

czytaj wiecej
71
2022-04-21

Zaproszenie do składania ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz związki zawodowe do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

czytaj wiecej
72
2022-04-21

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

czytaj wiecej
73
2022-04-14

Ogłoszenie nr 23.2 (KPRM 94044) - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
74
2022-04-13

Ogłoszenie Nr 24 (KPRM 95122) - inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
75
2022-04-13

Ogłoszenie nr 25 (KPRM 95173) - zastępca kierownika Oddziału Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
76
2022-04-11

ogłoszenie nr 28 (KPRM:95154) starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
77
2022-04-11

ogłoszenie nr 27 (KPRM:95150) starszy inspektor ds. planowania przestrzennego w wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
78
2022-04-08

ogłoszenie nr 26 (KPRM 95148) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
79
2022-04-08

ogłoszenie nr 22/2022 (BIP KPRM 93844) - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
80
2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

czytaj wiecej
81
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
82
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
83
2022-03-21

ogłoszenie nr 17 (KPRM 92712) - inspektor wojewódzki ds. ewakuacji ludności i infrastruktury technicznej, obrony cywilnej oraz kontroli zarządzczej, lokalnego administratora danych osobowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
84
2022-03-16

ogłoszenie nr 18 (KPRM 92866) - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadan z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społeczej

czytaj wiecej
85
2022-03-16

ogłoszenie nr 16 (KPRM 92610) - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
86
2022-03-15

Ogłoszenie nr 19 (KPRM 92944) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
87
2022-03-14

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

czytaj wiecej
88
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
89
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
90
2022-03-09

Informacja o konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób, podmiotów bądz instytucji działających w ekologicznym łańcuchu dostaw.

czytaj wiecej
91
2022-03-08

ogłoszenie nr 21 (KPRM 92922) - starszy inspektos ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
92
2022-03-08

ogłoszenie nr 20 (KPRM 92920) - starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
93
2022-03-07

Ogłoszenie nr 100 (KPRM 86782) starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
94
2022-03-04

Ogłoszenie nr 4 (KPRM 91348) - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
95
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
96
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
97
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
98
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
99
2022-03-04

Ogłoszenie nr 1 (KPRM: 90567) inspektor wojewódzki ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
100
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
101
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
102
2022-02-24

ogłoszenie nr 8 (KPRM 91683) - starszy inspektor wojewódzki ds. konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
103
2022-02-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2022

czytaj wiecej
104
2022-02-21

Ogłoszenie nr 7(KPRM 91055) - Starszy informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
105
2022-02-21

Ogłoszenie nr 6 (KPRM 91051) - Informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
106
2022-02-21

Ogłoszenie nr 125 (KPRM 90717) - Młodszy informatyk w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
107
2022-02-21

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

czytaj wiecej
108
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
109
2022-02-04

Wydłużenie terminu zatwierdzenia wniosków w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
110
2022-02-01

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2022. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
111
2022-01-26

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

czytaj wiecej
112
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

czytaj wiecej
113
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

czytaj wiecej
114
2022-01-21

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
115
2022-01-19

Ogłoszenie nr 122 (KPRM 89574) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
116
2022-01-19

Ogłoszenie nr 117 (KPRM 89584) starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
117
2022-01-13

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2022 r.

czytaj wiecej
118
2022-01-12

Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

czytaj wiecej
119
2022-01-10

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj wiecej
120
2022-01-07

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
121
2021-12-20

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

czytaj wiecej
122
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
123
2021-12-01

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.

czytaj wiecej
124
2021-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął "Program współpracy (...) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023".

czytaj wiecej
125
2021-11-25

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”

czytaj wiecej
126
2021-11-19

List Wojewody Zachodniopomorskiego do Pracowników Służb Społecznych

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wystosował list z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada w niedzielę 21 listopada 2021 roku.

czytaj wiecej
127
2021-11-12

Zaproszenie na Kongres Pro NGO 2021 oraz do uruchomienia Newslettera dedykowanego przedstawicielom urzędów współpracującym z organizacjami pozarządowymi

Fundacja Pro NGO zaprasza do udziału w Kongresie Pro NGO 2021, który odbędzie się w trybie on-line w dniu 18 listopada 2021 r. w godz. 9:00-16:30.

czytaj wiecej
128
2021-11-12

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
129
2021-11-10

Konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”

czytaj wiecej
130
2021-11-04

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja na rok 2022” – nabór dla gmin

Możliwość poszerzenia form wsparcia udzielanego przez gminy w ramach "Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy. Edycja 2022"

czytaj wiecej
131
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
132
2021-10-26

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
133
2021-10-25

Program asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
134
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
135
2021-10-12

Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich JST, OPS, PCPR i ROPS w całym kraju w ramach Projektu „STRATEGOR (…)”. Projekt jest rekomendowany przez MRiPS. Umożliwia ujednolicenie metodologii, aktualizację, opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

czytaj wiecej
136
2021-10-12

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

czytaj wiecej
137
2021-10-12

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

czytaj wiecej
138
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
139
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
140
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
141
2021-09-30

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.

czytaj wiecej
142
2021-09-28

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
143
2021-09-10

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁĄDNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
144
2021-08-18

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

czytaj wiecej
145
2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
146
2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

czytaj wiecej
147
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
148
2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
149
2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

czytaj wiecej
150
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
151
2021-05-11

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
152
2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

czytaj wiecej
153
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
154
2021-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

czytaj wiecej
155
2021-04-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

czytaj wiecej
156
2021-04-21

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2021 r.

czytaj wiecej
157
2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

czytaj wiecej
158
2021-04-15

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

PIERWSZA PUBLIKACJA

czytaj wiecej
159
2021-04-07

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2020

czytaj wiecej
160
2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
161
2021-04-01

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
162
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
163
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
164
2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj wiecej
165
2021-03-19

STRATEGOR. Bezpłatne usługi dla gmin - wspierane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

czytaj wiecej
166
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
167
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
168
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
169
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
170
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
171
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
172
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
173
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
174
2020-12-16

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
175
2020-12-11

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

czytaj wiecej
176
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
177
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
178
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
179
2020-10-02

Ogłoszenie o konkursach pt.: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego: plastycznym dla klas I-IV oraz fotograficznym dla klas V-VIII

czytaj wiecej
180
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
181
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
182
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
183
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
184
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
185
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
186
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
187
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
188
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
189
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
190
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
191
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
192
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
193
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
194
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
195
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
196
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
197
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
198
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
199
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
200
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
201
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
202
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
203
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
204
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
205
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
206
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
207
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
208
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
209
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
210
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
211
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
212
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
213
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
214
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
215
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
216
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
217
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
218
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
219
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
220
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
221
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
222
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
223
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
224
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
225
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
226
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
227
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
228
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
229
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
230
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
231
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
232
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
233
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
234
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
235
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
236
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
237
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
238
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
239
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
240
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
241
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
242
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
243
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
244
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
245
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
246
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
247
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
248
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
249
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
250
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
251
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
252
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
253
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
254
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
255
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
256
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
257
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
258
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
259
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
260
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
261
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
262
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
263
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
264
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
265
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
266
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
267
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
268
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
269
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
270
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
271
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
272
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
273
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
274
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
275
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
276
2018-12-10

czytaj wiecej
277
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
278
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
279
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
280
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
281
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
282
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
283
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
284
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
285
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
286
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
287
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
288
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
289
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
290
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
291
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
292
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
293
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
294
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
295
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
296
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
297
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
298
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
299
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
300
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
301
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
302
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
303
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
304
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
305
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
306
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
307
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
308
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
309
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
310
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
311
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
312
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
313
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
314
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
315
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
316
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
317
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
318
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
319
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
320
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
321
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
322
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
323
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
324
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
325
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 48664 razy.
historia wersji:
2020-10-20, 10:34:18 - Zuzanna Czopek
2020-10-20, 10:33:12 - Zuzanna Czopek
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała

Zobacz również artykuły:

1
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.18.2022.DM
2
Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WOPN.6320.72022.RCh.DM
3
Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WOPN.6320.9.2022.RCh
4
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
5
Publiczne obwieszczenie decyzji SZ.RUZ.4210.197-10.2021.JZ(BG)
6
Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o decyzji,pismo znak: SZ.RUZ.4210.19.2022.PM
cofnij do druku na górę