Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2021-02-26

obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 2

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/”.

czytaj wiecej
2
2021-02-26

obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 1

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. (data wpływu do ZUW: 02.02.2021 r.) Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

czytaj wiecej
3
2021-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków lokalizacji celu publicznego dla przebudowy infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Zdroje na terenie działek: 43/8 obręb 4045, nr 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 35/3 obręb 4076, nr 5/1, 5/9, 6/4, 7/1 obręb 4162, nr 62 obręb 4168 m. Szczecin

czytaj wiecej
4
2021-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-186484-XXX-01 / 10776_LE202_Skibno_028 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działek nr 187/4, 1487/10 obręb ewidencyjny 0028 Skibno, gmina Sianów, powiat koszaliński.

czytaj wiecej
5
2021-02-26

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
6
2021-02-26

karta informacyjna-wniosek budowa zbiornika p.po.z. na Terminalu Paliw nr 91 w Szczecinie

Budowa zbiornika na wodę p.poż. (obiekt nr 16a) z instalacją wodociągową zasilającą zbiornik w ramach przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa pojemności magazynowej zbiorników na Terminalu Paliw nr 91” przy ul. Górnośląskiej 12/13 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 48/1, obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
7
2021-02-26

Ogłoszenie nr 20 (KPRM 75079) - starszy inspektor ds. zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
8
2021-02-25

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 317/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 317/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
9
2021-02-25

obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 89/34 obręb Stepniczka (powstała z podziału działki nr 89/10)

obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 89/34 obręb Stepniczka (powstała z podziału działki nr 89/10)

czytaj wiecej
10
2021-02-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

czytaj wiecej
11
2021-02-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

czytaj wiecej
12
2021-02-24

serwisant urządzeń elektronicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
13
2021-02-23

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 67/12 obręb Miłowo

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 67/12 obręb Miłowo

czytaj wiecej
14
2021-02-23

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 693/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 693/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
15
2021-02-23

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 371/6 obręb Tanowo

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 371/6 obręb Tanowo

czytaj wiecej
16
2021-02-23

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 64/1 obręb Miłowo

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 64/1 obręb Miłowo

czytaj wiecej
17
2021-02-23

Ogłoszenie nr 14 (74864) - starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
18
2021-02-22

Karta informacyjna - decyzja-Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu.pdf

Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu”

czytaj wiecej
19
2021-02-22

obwieszczenie - decyzja-Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Annę Grychtoł-Rózga, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 19.02.2021 r. wydał decyzję nr 4/2021, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
20
2021-02-18

ogłoszenie nr 7 (BIP KPRM 73697) - starszy inspektor ds. zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
21
2021-02-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) 15 kV z przepustem kablowym na terenie działki nr 37/13 obręb ewidencyjny Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki.

czytaj wiecej
22
2021-02-18

Informacja dotycząca budowy elektrowni wiatrowej Żalęcino I

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia się, że w dniu 18.02.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
23
2021-02-18

Obwieszczenie dotyczące budowy elektrowni wiatrowej Żalęcino I

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się, że Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek pana Konrada Roszaka – pełnomocnika Eurowind Polska IX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowej, w dniu 18.02.2021 r. wydał decyzję Nr 1/2021, znak: AP-1.7840.7.1-4.2020.GZ, o pozwoleniu na budowę Farmy wiatrowej Żalęcino I (8MW) składającej się z 4 szt. elektrowni wiatrowych od EW.29 do EW.32 wraz fundamentami, drogami dojazdowymi oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i sterowania, na działce nr 52 i nr 53, obręb Żalęcino, gmina Dolice, powiat stargardzki.

czytaj wiecej
24
2021-02-18

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy elektrowni wiatrowej Żalęcino I

Budowa Farmy wiatrowej Żalęcino I (8MW) składającej się z 4 szt. elektrowni wiatrowych od EW.29 do EW.32 wraz z fundamentami, drogami dojazdowymi oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i sterowania, na działce nr 52 i nr 53, obręb Żalęcino.

czytaj wiecej
25
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
26
2021-02-16

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 151/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, gmina Gryfino

czytaj wiecej
27
2021-02-16

ogłoszenie nr 17 (BIP KPRM 74577) – inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
28
2021-02-16

ogłoszenie nr 16 (BIP KPRM 74575) – starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
29
2021-02-16

ogłoszenie nr 15 (BIP KPRM 74572) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
30
2021-02-15

ogłoszenie nr 6 (BIP KPRM 73369) – inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
31
2021-02-15

ogłoszenie nr 5 (BIP KPRM 73317) – główny specjalista ds. wydawania decyzji w I instancji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz wydawania pozwoleń na budowę ... w Wydziale Architektury i Gosp. Przestrz.

czytaj wiecej
32
2021-02-15

ogłoszenie nr 3 (BIP KPRM 73358) – inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
33
2021-02-15

ogłoszenie nr 2 (BIP KPRM 73352) – starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
34
2021-02-12

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 204/2 obręb Chrząszczewo przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 204/2 obręb Chrząszczewo przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
35
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
36
2021-02-12

obwieszczenie -decyzja-Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocników: Pana Cezarego Gąsiorowskiego oraz Pana Piotra Kałeniuka, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 11.02.2021 r. wydał decyzję nr 3/2021, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
37
2021-02-12

Obwieszczenie budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 22 grudnia 2020 r. (uzupełniony 11.02.2021 r.) Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”

czytaj wiecej
38
2021-02-12

Karta informacyjna - decyzja -Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego .pdf

„Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”

czytaj wiecej
39
2021-02-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 241/2 obręb 3 m. Stargard przeznaczonej do zbycia

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 241/2 obręb 3 m. Stargard przeznaczonej do zbycia

czytaj wiecej
40
2021-02-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 241/1 obręb 3 m. Stargard przeznaczonej do zbycia

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 241/1 obręb 3 m. Stargard przeznaczonej do zbycia

czytaj wiecej
41
2021-02-11

Obwieszczenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. poz. 794), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia: projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego (dawna nazwa: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy w części zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim)

czytaj wiecej
42
2021-02-11

Obwieszczenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. poz. 794), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia: projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

czytaj wiecej
43
2021-02-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 355 obręb Sarbinowo przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 355 obręb Sarbinowo przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
44
2021-02-10

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
45
2021-02-10

Ogłoszenie nr 8 (KPRM 73516) - zastępca kierownika Oddziału Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
46
2021-02-09

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

czytaj wiecej
47
2021-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 35/6 obręb 0010 Drawsko Pomorskie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 35/6 obręb 0010 Drawsko Pomorskie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczon

czytaj wiecej
48
2021-02-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości nr 163, 166, 270 obr. Obromino, gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki w celu wykonania badań geologicznych pod gazociąg.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2021r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Górnicką, została wydana 05.02.2021r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 11/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

czytaj wiecej
49
2021-02-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości nr 47 – obr. Przelewice, gmina Przelewice, powiat pyrzycki w celu wykonania badań geologicznych pod gazociąg.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2021r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Górnicką, została wydana 05.02.2021r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

czytaj wiecej
50
2021-02-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości nr 182/2 – obr. Krzypnica, gmina Gryfino, powiat gryfiński w celu wykonania badań geologicznych pod gazociąg.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2021r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Górnicką, została wydana 05.02.2021r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

czytaj wiecej
51
2021-02-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości nr 96 obr. Kosin, gm. Przelewice, pow. pyrzycki w celu wykonania badań geologicznych pod gazociąg.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2021r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Górnicką, została wydana 05.02.2021r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 8/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

czytaj wiecej
52
2021-02-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości nr 12 obr. Babinek, gm. Banie, pow. gryfiński w celu wykonania badań geologicznych pod gazociąg.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.01.2021r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Górnicką, została wydana 05.02.2021r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

czytaj wiecej
53
2021-02-09

ogłoszenie nr 87 (KPRM 73230) - starszy inspektor wojewódzki ds. redakcji Dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym - zastępstwo

czytaj wiecej
54
2021-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 890/28 obręb Dołuje przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 890/28 obręb Dołuje przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
55
2021-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 884/40 obręb Dobra przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie przetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 884/40 obręb Dobra przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie przetargowym

czytaj wiecej
56
2021-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 14/1 obręb 12 Police przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 14/1 obręb 12 Police przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
57
2021-02-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 194/7 obręb 0018 i nr 194/8 obręb 0018 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 194/7 obręb 0018 i nr 194/8 obręb 0018 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
58
2021-02-08

obwieszczenie - wszczęcie - PnB - Stacja Świnoujście - budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 7,297 do km 7,353 linii kolejowej nr 996.doc

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.01.2021 r., Pana Mirosława Szwarca, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 7,297 do km 7,353 linii kolejowej nr 996” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

czytaj wiecej
59
2021-02-04

karta inf. wniosek ZABUDOWA MIESZKALNO USŁUGOWO HOTELOWA

Budowa zespołu zabudowy mieszkalno usługowo hotelowej wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i rekreacyjną w m. Gąski przy ul. Nadbrzeżnej na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego na dz. nr 321 obręb Mielno.

czytaj wiecej
60
2021-02-02

Karta informacyjna - wniosek - Stacja Świoujście - linia kolejowa nr 996.pdf

Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 7.297 do km 7.353 linii kolejowej nr 996

czytaj wiecej
61
2021-02-02

Karta informacyjna - wniosek-Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku linii kolejowej nr 996 .pdf

Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 7.297 do km 7.353 linii kolejowej nr 996

czytaj wiecej
62
2021-02-02

Karta informacyjna - wniosek Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy.pdf

Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły "Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu".

czytaj wiecej
63
2021-02-02

Karta informacyjna - decyzja lokalizacja-Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku linii kolejowej nr 996 .pdf

Stacja Świnoujście – budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 7.297 do km 7.353 linii kolejowej nr 996

czytaj wiecej
64
2021-02-02

Umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji ZRID Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z na odcinku Laska – Recław”.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Kamieńskiego nr 1/2020 z 30 września 2020 r. (znak: Boś.7011.002.2020.MKPK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z na odcinku Laska – Recław”, Wojewoda Zachodniopomorski 29 stycznia 2021 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.273-3.2020.PZ orzekającą o umorzeniu postępowania odwoławczego.

czytaj wiecej
65
2021-02-02

obwieszczenie - częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy.doc

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) zawiadamia się, że na wniosek z 20.11.2020 r., (uzupełniony 07.01.2021 r.), Pana Bartosza Kańtocha, Występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły "Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu".

czytaj wiecej
66
2021-02-02

obwieszczenie wszczęcie - Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 30.11.2020 r. (uzupełniony 11.01.2021 r.), Pana Jarosława Matuszak, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120”.

czytaj wiecej
67
2021-02-01

Karta informacyjna - decyzja Budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.pdf

„Budowa budynku biurowo-socjalnego z łącznikiem do budynku 8020 i budynku biurowego z łącznikiem do budynku 8012 na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
68
2021-02-01

obwieszczenie Budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Mariannę Jagielską-Chruszcz, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 29.01.2021 r. wydał decyzję nr 2/2021, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa budynku biurowo-socjalnego z łącznikiem do budynku 8020 i budynku biurowego z łącznikiem do budynku 8012 na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
69
2021-02-01

Karta inf. Decyzja - Budowa chodnika i infrastruktury technicznej na przystanku PKP Szczecin Zdunowo

Budowa chodnika i fragmentów jezdni w ciągu nowo budowanej ulicy Gościniec wraz z podziemną infrastrukturą techniczną zasilającą urządzenia obsługi podróżnych na przystanku PKP Szczecin Zdunowo w Szczecinie. Roboty zlokalizowane są na działce nr 1/14 w obrębie 4015 Szczecin, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny. Zadanie jest częścią inwestycji pn.: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanych z integracją transportu na liniach kolejowych 273,351,401 i 406 w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

czytaj wiecej
70
2021-01-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

czytaj wiecej
71
2021-01-29

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego .pdf

Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
72
2021-01-29

Karta informacyjna - wniosek Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu.pdf

Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu”

czytaj wiecej
73
2021-01-29

Karta informacyjna - wniosek Budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.pdf

Budowa budynku biurowo-socjalnego z łącznikiem do budynku 8020 i budynku biurowego z łącznikiem do budynku 8012 na terenie Terminalu Regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
74
2021-01-29

obwieszczenie Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 13.01.2021 r. (uzupełniony 26.01.2021 r.) Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Panią Annę Grychtoł-Rózga, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: Budowa układu drogowego w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków w Świnoujściu”

czytaj wiecej
75
2021-01-28

Karta inf. na BIP - Wniosek o pozw.na budowę farmy wiatrowej Żalęcino II, dz. nr 53 i 52, obręb Żalęcino

Budowa farmy wiatrowej Żalęcino II składającej się z 3 sztuk elektrowni wiatrowych o wys. 100m, dz. nr: 53 i 52, obręb Żalęcino.

czytaj wiecej
76
2021-01-27

ogłoszenie nr 81/2020 (BIP KPRM 71939) - psycholog ds. wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
77
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
78
2021-01-21

Ogłoszenie nr 86 (KPRM 72644) - zastępca kierownika Oddziału Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
79
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
80
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
81
2021-01-20

Ogłoszenie nr 85 (KPRM 72533) - zastępca kierownika Oddziału Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
82
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
83
2021-01-18

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021

czytaj wiecej
84
2021-01-15

ogłoszenie nr 84/2020 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
85
2021-01-13

Ogłoszenie nr 83 - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Poliutyki Społecznej

czytaj wiecej
86
2021-01-13

ogłoszenie nr 77/2020 (KPRM: 70829) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
87
2021-01-05

ogłoszenie nr 1 (BIP KPRM 72875 ) inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
88
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
89
2020-12-31

ogłoszenie nr 80 (BIP KPRM 71929) - zastępca kierownika oddziału – dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
90
2020-12-31

ogłoszenie nr 79 (BIP KPRM 71925) - kierownik oddziału – dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
91
2020-12-29

ogłoszenie nr 75 (BIP KPRM 70521) inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
92
2020-12-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznym, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 r.”.

czytaj wiecej
93
2020-12-16

Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”

Zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

czytaj wiecej
94
2020-12-16

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
95
2020-12-15

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
96
2020-12-11

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2019 rok"

czytaj wiecej
97
2020-12-11

karta informacyjna-wniosek budowa czterech zbiorników paliwowych przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie

Budowa czterech zbiorników paliwowych na terenie bazy Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 18, 19/4 i 20, obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
98
2020-12-10

ogłoszenie nr 70 (BIP KPRM 69264) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli – Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
99
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
100
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
101
2020-12-03

ogłoszenie nr 78 (BIP KPRM 71016) – starszego inspektora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
102
2020-12-03

ogłoszenie nr 74 (BIP KPRM 70491) inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
103
2020-12-03

ogłoszenie nr 73 (BIP KPRM 70557)- inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
104
2020-12-01

ogłoszenie nr 76 (BIP KPRM 70856) - kierownik oddziału – dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
105
2020-11-30

Komunikat dotyczący Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi na 2021 r.

Informacja o zmianie terminu publikacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

czytaj wiecej
106
2020-11-30

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
107
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
108
2020-11-10

obwieszczenie wszczęcie - Rozbudowa DW nr 120 – budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. (uzupełniony 30.10.2020 r.), Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”.

czytaj wiecej
109
2020-10-02

Ogłoszenie o konkursach pt.: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego: plastycznym dla klas I-IV oraz fotograficznym dla klas V-VIII

czytaj wiecej
110
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
111
2020-09-29

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r – w edycji II

czytaj wiecej
112
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
113
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
114
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
115
2020-09-15

karta informacyjna-wniosek przebudowa nabrzeży w basenie nr 1 i nr 2 w Trzebieży

przebudowa nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 1 i nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży, na terenie portu morskiego i na morskich wodach wewnętrznych, działka nr 389/21, obręb 0113 Trzebież; działki nr 1094/5 i 1094/10, obręb 0111 Trzebież, gmina Police

czytaj wiecej
116
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
117
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
118
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
119
2020-08-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w edycji II

czytaj wiecej
120
2020-08-17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

czytaj wiecej
121
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
122
2020-08-11

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

czytaj wiecej
123
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
124
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
125
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
126
2020-07-28

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

czytaj wiecej
127
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
128
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
129
2020-06-30

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
130
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
131
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
132
2020-06-05

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
133
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
134
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
135
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
136
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
137
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
138
2020-05-18

Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”

czytaj wiecej
139
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
140
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
141
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
142
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
143
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
144
2020-04-17

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

czytaj wiecej
145
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
146
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
147
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
148
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
149
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
150
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
151
2020-03-10

Zaproszenie do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię informacyjno- edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”.

czytaj wiecej
152
2020-02-26

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
153
2020-02-24

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazoci

czytaj wiecej
154
2020-02-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

czytaj wiecej
155
2020-02-14

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych

czytaj wiecej
156
2020-02-04

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodni

czytaj wiecej
157
2020-02-04

Obwieszczenie o udzielieniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazo

czytaj wiecej
158
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
159
2020-02-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

czytaj wiecej
160
2020-01-31

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020

czytaj wiecej
161
2020-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
162
2020-01-27

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obs

czytaj wiecej
163
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
164
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
165
2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
166
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
167
2020-01-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

czytaj wiecej
168
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
169
2020-01-08

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31.12.2019 r.

czytaj wiecej
170
2020-01-02

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 24.12.2019 r.

czytaj wiecej
171
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
172
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
173
2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
174
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
175
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000

czytaj wiecej
176
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17 grudnia 2019 r.

Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000

czytaj wiecej
177
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
178
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
179
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
180
2019-11-29

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 r. ”

czytaj wiecej
181
2019-11-29

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. konkursu FIO, edycja 2020 oraz Programu PROO na lata 2018-2030

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj wiecej
182
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
183
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
184
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
185
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
186
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
187
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
188
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
189
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
190
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
191
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
192
2019-10-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
193
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
194
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
195
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
196
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
197
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
198
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
199
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
200
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
201
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
202
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
203
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
204
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
205
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
206
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
207
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
208
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
209
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
210
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
211
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
212
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
213
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
214
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
215
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
216
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
217
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
218
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
219
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
220
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
221
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
222
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
223
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
224
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
225
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
226
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
227
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
228
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
229
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
230
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
231
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
232
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
233
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
234
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
235
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
236
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
237
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
238
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
239
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
240
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
241
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
242
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
243
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
244
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
245
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
246
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
247
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
248
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
249
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
250
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
251
2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2020

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej

czytaj wiecej
252
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
253
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
254
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
255
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
256
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
257
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
258
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
259
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
260
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
261
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
262
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
263
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
264
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
265
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
266
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
267
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
268
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
269
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
270
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
271
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
272
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
273
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
274
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
275
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
276
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
277
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
278
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
279
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
280
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
281
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
282
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
283
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
284
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
285
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
286
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
287
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
288
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
289
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
290
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
291
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
292
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
293
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
294
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
295
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
296
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
297
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
298
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
299
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
300
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
301
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
302
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
303
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
304
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
305
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
306
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
307
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
308
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
309
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
310
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
311
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
312
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
313
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
314
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
315
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
316
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
317
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
318
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
319
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
320
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
321
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
322
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
323
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
324
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
325
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
326
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
327
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
328
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
329
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
330
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
331
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
332
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
333
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
334
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
335
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
336
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-10-20 o godzinie: 10:34:18 przez użytkownika Zuzanna Czopek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 32494 razy.
historia wersji:
2020-10-20, 10:34:18 - Zuzanna Czopek
2020-10-20, 10:33:12 - Zuzanna Czopek
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała

Zobacz również artykuły:

1
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
cofnij do druku na górę