Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ulgi w spłacie należności przez osoby fizyczne

ikonka przypisana do artykułu

Wnioski osób fizycznych o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz podania o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.


Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.

Dodatkowe formularze do pobrania na dole strony.

 

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia należności na raty,
  • umorzenia całości lub części należności,
 3. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.

 

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, dochodach i wydatkach oraz o działalności gospodarczej - formularz do pobrania na stronie internetowej Urzędu;
 2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganego dochodu, w tym dochodów członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w ostatnim roku, deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata, wydruk z rachunku bankowego z dochodami i wydatkami, kopia decyzji ZUS/KRUS o wysokości emerytury/renty, kopia umowy o pracę z wysokością wynagrodzenia);
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków i spłacanych zobowiązań (np. opłaty stałe, harmonogram spłaty rat kredytu);
 4. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu podania.

Pozostałe wymogi.

 1. Do wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych należy załączyć potwierdzenie uregulowania 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie - Bank PKO Bank Polski S.A. rachunek nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (SWIFT: BPKOBLPW).
 2. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa należy przedstawić potwierdzenie zapłaty 17 zł opłaty skarbowej na konto organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego za względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podanie o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinno zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku bedącego powodem jednorazowego wstrzymania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Kontakt.

fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 430 35 28
tel. 91 430 34 51

tel.91 430 37 20
fax. 91 430 33 38


Tryb odwoławczy.

Stronie przysługuje uprawnienie odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 7. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),
 8. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-03-18 o godzinie: 14:17:56 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-02-04 o godzinie: 07:50:42 przez użytkownika Tomasz Majkowski
publikacja treści wykonana dnia: 2019-02-04 o godzinie: 07:50:42 przez użytkownika Tomasz Majkowski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7980 razy.
historia wersji:
2019-02-04, 07:50:42 - Tomasz Majkowski
2019-01-29, 08:47:17 - Tomasz Majkowski
2019-01-29, 08:46:40 - Tomasz Majkowski
2017-12-01, 11:41:00 - Tomasz Majkowski
2017-05-30, 11:37:01 - Tomasz Majkowski
2017-01-10, 11:04:12 - Tomasz Majkowski
2016-05-24, 11:31:44 - Tomasz Majkowski
2016-05-20, 12:12:42 - Tomasz Majkowski
2015-07-27, 10:44:06 - Tomasz Majkowski
2015-07-27, 10:20:19 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:14:53 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:13:03 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:12:18 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:42:51 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:39:01 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:06:57 - Tomasz Majkowski
2015-05-28, 10:23:51 - Piotr Pieleszek
2015-05-28, 10:20:16 - Piotr Pieleszek
2015-05-27, 15:16:24 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:12:24 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:10:34 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:08:36 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:03:07 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:02:46 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:01:51 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:48:31 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:45:46 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:42:38 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:36:48 - Tomasz Majkowski
2015-04-29, 13:56:35 - Tomasz Majkowski
2015-04-08, 09:52:36 - Tomasz Majkowski
2015-04-08, 09:43:28 - Tomasz Majkowski
2013-06-14, 13:34:40 - Tomasz Majkowski
2013-03-18, 14:19:32 - Piotr Pieleszek
2013-03-18, 14:17:56 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, dochodach i wydatkach oraz o działalności gospodarczej
.doc
80.5 kB
2019-01-29, 08:49:39
2
Klauzula informacyjna stosowana w postępowaniach dotyczących przyznania ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa realizowanych w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
.pdf
360.4 kB
2019-01-29, 08:51:48
cofnij do druku na górę