Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Kompetencje

Wojewoda:

 1. przedstawiciel Rady Ministrów w województwie,
 2. zwierzchnik zespolonej administracji rządowej,
 3. organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 5. reprezentuje Skarb Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Wicewojewoda:

 1. wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę.
 2. jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i  kompetencje Wojewody.

Dyrektor Generalny Urzędu:

 1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie nie zastrzeżonym dla Wojewody,
 2. realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
 3. wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie,
 4. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 5. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników zatrudnionych w Urzędzie,
 6. wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień poleceń Wojewody.

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-20 o godzinie: 13:09:53 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2012-05-24 o godzinie: 13:04:55 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2012-05-24 o godzinie: 13:04:55 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5653 razy.
historia wersji:
2012-05-24, 13:04:55 - Piotr Pieleszek
2011-06-20, 13:09:53 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
.pdf
132.2 kB
2015-12-08, 10:57:43
cofnij do druku na górę