Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-04-23

Procedury, opinie, wytyczne w sprawach finansowychinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-23 o godzinie: 08:05:10 przez użytkownika Joanna Wieczorek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2012-04-23 o godzinie: 08:21:58 przez użytkownika Joanna Wieczorek
publikacja treści wykonana dnia: 2012-04-23 o godzinie: 08:21:58 przez użytkownika Joanna Wieczorek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5588 razy.
historia wersji:
2012-04-23, 08:21:58 - Joanna Wieczorek
2012-04-23, 08:13:27 - Joanna Wieczorek
2012-04-23, 08:05:10 - Joanna Wieczorek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie Nr 133/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
kB
2013-02-20, 11:49:55
2
Zarządzenie Nr 15/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
kB
2013-02-20, 11:51:03
3
Zarządzenie Nr 16/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz obsługi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
.pdf
kB
2013-02-20, 11:51:12
4
Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników dla wojewodów na rok 2012
.xls
kB
2013-02-20, 11:51:30
5
Zarządzenie Nr 405/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.pdf
120.6 kB
2012-08-03, 09:28:15
6
Załacznik do Zarządzenia Nr 405/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia
.pdf
728.8 kB
2012-08-03, 09:28:56
7
Program inwestycji - wzór
.doc
168.5 kB
2012-08-03, 09:30:18
8
Zarządzenie Nr 781/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
72.6 kB
2013-01-07, 09:02:18
9
Zarządzenie Nr 169/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.pdf
58.1 kB
2013-04-22, 12:37:39
10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2013r.r. - Procedury
.doc
447.5 kB
2013-04-22, 12:38:43
11
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2013r.r.
.xls
30 kB
2013-04-22, 12:39:08
12
Zarządzenie nr 211/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 r.
.pdf
51.4 kB
2013-04-30, 14:14:40
13
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 211/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 r.
.xls
3122 kB
2013-04-30, 14:20:47
14
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 211/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 r.
.pdf
43 kB
2013-04-30, 14:27:36
15
Zarządzenie Nr 256/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.pdf
137.3 kB
2013-05-27, 09:00:59
16
Zarządzenie nr 333/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok
.pdf
54.7 kB
2013-07-02, 12:24:44
17
Załączniki do Zarządzenia nr 333/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu
.7z
215 kB
2013-07-02, 12:26:28
18
Zarządzenie nr 464/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmnieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.pdf
145.3 kB
2013-08-22, 11:47:04
19
Zarządzenie Nr 333/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.pdf
1098.2 kB
2014-06-25, 10:02:56
20
Załączniki do Zarządzenia Nr 333/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
.zip
46.9 kB
2014-07-21, 12:17:50
21
Zarządzenie Nr 349/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
71.8 kB
2014-10-17, 15:13:41
22
Zarządzenie Nr 77 /2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
207 kB
2015-05-06, 11:54:05
23
Zarządzenie nr 333/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
195.7 kB
2015-06-16, 10:46:56
24
Załączniki do Zarządzenia nr 333/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.zip
113.8 kB
2015-06-17, 13:54:30
25
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
80.7 kB
2016-02-05, 13:36:29
26
Załączniki do Zarządzenia Nr 65/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.zip
73 kB
2016-02-05, 13:37:50
27
Zarządzenie nr 391/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
2796.1 kB
2016-07-04, 10:07:54
28
Procedury ujednolicone (stan obow. od 28.06.2016 r.)
.doc
693.5 kB
2016-07-04, 10:09:57
29
Zarządzenie Nr 842/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanoweinia dysponentów środków państwa w częsci 85/32 województwo zachodniopomorskie
.pdf
2155.4 kB
2016-12-21, 11:27:56
30
Zarządzenie Nr 5/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych
.pdf
196 kB
2017-04-18, 13:28:14
31
Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) na: współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE
.docx
56.3 kB
2017-06-28, 15:11:22
32
Załącznik do zarządzenie Nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
2037.3 kB
2017-09-26, 12:31:22
33
Zarządzenie Nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
200.6 kB
2017-09-26, 12:44:29
34
Załączniki do Zarządzenia Nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jego realizacji oraz sprawozdawania
.zip
318.7 kB
2018-05-29, 11:56:25
35
Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99
.docx
83.4 kB
2019-02-13, 14:06:15
36
Zarządzenie nr 371/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.pdf
549.3 kB
2020-12-29, 12:35:20
37
Załaczniki do Zarządzenia nr 371/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,jego realizacji oraz sprawozdawania
.zip
585.5 kB
2020-12-29, 12:36:22
cofnij do druku na górę