Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-04-21

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

application for registering the residence

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie prawa pobytu powinna zgłosić się w pokoju 93 /tel. 914303289/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny formularz.  

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pokoju 93 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić dokument tożsamości oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

Termin i sposób załatwiania sprawy: 

Przyjmowanie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz jego rodziny trwa około 15 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie zarejestrowania bądź odmowy zarejestrowania pobytu.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

pok. 93 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00,

tel. 914303289,
fax 914225712,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Opłaty

brak

 

 

Podstawa prawna: 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:30:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-25 o godzinie: 09:52:55 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-25 o godzinie: 09:52:55 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 16513 razy.
historia wersji:
2018-05-25, 09:52:55 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 15:04:50 - Piotr Pieleszek
2018-01-08, 12:14:08 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-14, 13:43:38 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-22, 13:07:50 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 13:07:18 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:42:16 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:36:10 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:34:57 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:27:36 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:40:23 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:39:36 - Piotr Pieleszek
2013-07-05, 11:02:28 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 09:15:48 - Piotr Pieleszek
2013-03-05, 07:47:52 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:46:59 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:44:11 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:30:19 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
.pdf
295.2 kB
2014-05-19, 10:39:35
2
wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
.pdf
313.1 kB
2014-05-19, 10:40:59
3
Wniosek o zarejestrowanie pobytu
.pdf
259.1 kB
2014-05-19, 10:41:29
4
Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
.pdf
197.1 kB
2014-05-19, 10:43:59
5
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
.pdf
134.4 kB
2018-05-25, 09:53:18
cofnij do druku na górę