Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2012-04-21

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

Jak uzyskać przedłużenie wizy?

Należy w języku polskim wypełnić formularz - dostępny na dole strony lub w miejscu składania dokumentów.

Formularz wraz z dokumentami składa się w:


Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4

p
okój 92
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

tel. 914303728
fax 914225712
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45.

 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z formularzem? 

 

Ile czasu trwa składanie wniosku?

Przyjmowanie wniosku i rozmowa trwają około 45 minut.

W toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

 

Ile czasu czeka się na decyzję?

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia wizy na terytorium RP.

 

Co należy po otrzymaniu pozytywnej decyzji?

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się.

 

W jaki sposób odwołać się od decyzji negatywnej?

Od decyzji służy odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Ile płaci się za przedłużenie wizy?

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 PLN.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen wynosi równowartość 30 € według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez EBC w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy. 

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za przedłużenie wizy” 

Podstawa prawna:informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:28:55 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-11 o godzinie: 15:00:59 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-11 o godzinie: 15:00:59 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13417 razy.
historia wersji:
2018-05-11, 15:00:59 - Piotr Pieleszek
2015-01-23, 10:08:44 - Piotr Pieleszek
2015-01-23, 10:07:21 - Piotr Pieleszek
2015-01-20, 10:04:13 - Piotr Pieleszek
2014-06-04, 10:38:01 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 11:10:06 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 09:12:15 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:33:31 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:24:54 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:36:33 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:35:12 - Piotr Pieleszek
2013-06-04, 09:03:31 - Piotr Pieleszek
2013-01-22, 10:08:57 - Joanna Zmudziejewska
2012-12-11, 11:46:13 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:28:55 - Piotr Pieleszek

Zobacz również artykuły:

1
Informacja o prawach osób, których dane są przetwarzane w VIS

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przedłużenie wizy krajowej
.pdf
2229.4 kB
2014-05-19, 13:54:54
2
Wniosek o przedłużenie wizy Schengen
.pdf
2140.1 kB
2014-05-19, 13:55:30
cofnij do druku na górę