Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-14

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

ikonka przypisana do artykułu

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych"

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych


Podstawa prawna:

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:


Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 091 43 03 470
pok. 226,
w biurze informacji BOI

POZOSTAŁE WYMOGI

W razie niezbędnej konieczności.


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Do 2 miesięcy – licząc od daty złożenia kopletnego wniosku.

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Gospodarki Przestrzennej
tel. 91 43 03 470, fax. 914343546
pok. 226, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, adres email:
ap@szczecin.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Adres organu podatkowego :

URZĄD MIEJSKI w SZCZECINIE
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Nr rachunku: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429


poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii itp.- 5,- zł od każdej strony;

Uwagi:


Lista załączników:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

I.2.0133.10.11.KJ

Lista załączników: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

Opłata za:
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 10:08:55 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-26 o godzinie: 09:57:13 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-26 o godzinie: 09:57:13 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13391 razy.
historia wersji:
2018-06-26, 09:57:13 - Paweł Moliński
2018-02-15, 09:24:00 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:53:42 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:49:53 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:46:52 - Daria Wańkowska
2018-02-14, 12:42:30 - Daria Wańkowska
2016-03-31, 09:14:50 - Paweł Moliński
2015-03-13, 11:33:39 - Paweł Moliński
2015-03-13, 11:22:49 - Paweł Pacała
2015-03-13, 11:00:25 - Paweł Moliński
2015-03-13, 10:40:55 - Paweł Moliński
2014-06-09, 12:29:46 - Piotr Pieleszek
2013-10-21, 10:52:10 - Paweł Moliński
2013-04-29, 12:08:25 - Paweł Moliński
2013-04-29, 12:07:44 - Paweł Moliński
2013-04-16, 12:49:03 - Piotr Pieleszek
2012-11-21, 14:06:05 - Paweł Moliński
2012-02-06, 13:00:56 - Marta Rodziewicz
2011-06-14, 10:08:55 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
.doc
39.5 kB
2018-02-15, 09:23:34
2
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
.doc
40 kB
2015-03-13, 11:42:52
cofnij do druku na górę