Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-05-24

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2022 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na właściwym formularzu (zał. nr 1) w terminie do 31 lipca 2022 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wnioski powinny spełniać kryteria określone w § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658), które reguluje tryb postępowania przy przyznawaniu przedmiotowych nagród.

Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

Wnioskodawcy są zobowiązani do przekazania osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-05-24 o godzinie: 10:55:20 przez użytkownika Natalia Widzińska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-24 o godzinie: 10:55:20 przez użytkownika Natalia Widzińska
publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-24 o godzinie: 10:55:20 przez użytkownika Natalia Widzińska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1165 razy.
historia wersji:
2022-05-24, 10:55:20 - Natalia Widzińska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej
.doc
46 kB
2022-05-24, 10:57:16
2
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
.doc
47 kB
2022-05-24, 10:58:24
cofnij do druku na górę