Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-05-10

Informacja o wydaniu decyzji K-AP-2.7840.21-3.2022.AN - budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czaplinek

 

Koszalin, 6 maja 2022 r.
Znak: K-AP-2.7840.21-4.2022.AN

INFORMACJA

    Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że 29 kwietnia 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję znak: K-AP-2.7840.21-3.2022.AN uchylającą decyzję Starosty Drawskiego z 4 grudnia 2012 r. nr 6740.6.68.2012 znak: AB.6740.6.68.2012.DK, którą organ I instancji zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z: pięciu turbin wiatrowych - fundament+maszt o wys. 178m n.p.t. (wysokość w stanie wzniesionego śmigła), stacji transformatorowej GPZ dla potrzeb farmy, instalacji kanalizacji deszczowej i instalacji zasilania rezerwowego na terenie stacji GPZ, linii kablowych średniego napięcia oraz linii światłowodowych, sieci uziemienia, przyłącza elektroenergetycznego, linii wysokiego napięcia oraz dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami na terenie działek nr 115, 117, 118, 119, 120, 121/20, 122 obr. Trzciniec; nr 1/1, 18, 157, 355 obręb Psie Głowy; nr 9/2 obr. Łazice; nr 14/1, 15/1, 16/3, 16/4 obr. 6 Czaplinek; nr 1/2, 3, 13 obr. 7 Czaplinek; nr 1/8, 2, 13, 15, 19 obr. 8 Czaplinek do granicy: drogi wojewódzkiej – działka nr 1 – ulica Pławieńska w Czaplinku obr. 6 i granicy terenu kolejowego – działki nr 1/17, 1/18, ul. Dworcowa w Czaplinku obr. 8 oraz budowę zjazdu w działce nr 117 i połączenie z drogą gminną – działka nr 116 obr. Trzciniec, i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 
    Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty (numer telefonu: (94) 34-28-316).
 
    Dnia 10 maja 2022 r. treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-05-09 o godzinie: 11:25:06 przez użytkownika Ewelina Wójcik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-05-09 o godzinie: 11:25:06 przez użytkownika Ewelina Wójcik
publikacja treści wykonana dnia: 2022-05-09 o godzinie: 11:25:06 przez użytkownika Ewelina Wójcik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 211 razy.
historia wersji:
2022-05-09, 11:25:06 - Ewelina Wójcik
cofnij do druku na górę