Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-06-13

Szkody w rolnictwie

ikonka przypisana do artykułu

Potwierdzenie przez Wojewodę protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Potwierdzenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Podstawa prawna

§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

W przypadku wystąpienia zjawiska atmosferycznego o charakterze klęskowym i doznania w jej wyniku szkód w gospodarstwie rolnym, producent rolny chcący ubiegać się o kredyt preferencyjny, składa w urzędzie miasta lub gminy wniosek o uruchomienie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w celu wyceny powstałych szkód. Przedmiotowy wniosek dostępny jest również poniżej na naszej stronie wraz z załącznikiem do wniosku, będącym integralną częścią wniosku o oszacowanie szkód. Wykaz rodzajów zjawisk o charakterze klęskowym i ich definicję stanowi art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r., poz. 2047).

Na wniosek Prezydenta/Burmistrza/Wójta powołana Zarządzeniem nr 267/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. r. Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oszacowuje zakres i wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, rybach i środkach trwałych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Przewodniczący Komisji przedkłada Wojewodzie protokoły oszacowania zakresu i wysokości szkód celem potwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Termin i sposób załatwiania sprawy

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych odbywa się w terminach ustalonych z Powiatowymi Zespołami Doradców Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

pokój 220

tel. 91 43 03 661, 91 43 03 707

fax 91 4303 668 / 91 43 03 531

e-mail: ir@szczecin.uw.gov.pl; rolnictwo@szczecin.uw.gov.plinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-13 o godzinie: 15:44:22 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-12 o godzinie: 12:42:23 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-12 o godzinie: 12:42:23 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 26007 razy.
historia wersji:
2018-06-12, 12:42:23 - Rafał Mańczak
2018-06-12, 12:40:32 - Rafał Mańczak
2018-06-12, 12:40:02 - Rafał Mańczak
2017-06-08, 11:55:49 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-06-08, 11:55:13 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-03-09, 12:46:53 - Rafał Mańczak
2016-05-31, 11:34:53 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-07-29, 10:11:56 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-06-12, 11:35:07 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-06-10, 14:59:10 - Piotr Pieleszek
2015-06-10, 14:54:19 - Piotr Pieleszek
2015-06-10, 14:53:40 - Piotr Pieleszek
2015-03-16, 11:39:08 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2014-05-14, 14:52:24 - Justyna Pawłowska
2014-04-18, 11:26:26 - Justyna Pawłowska
2014-03-10, 15:43:46 - Justyna Pawłowska
2014-03-10, 15:29:30 - Justyna Pawłowska
2014-03-10, 15:28:17 - Justyna Pawłowska
2012-07-30, 09:37:28 - Justyna Pawłowska
2012-04-22, 23:21:24 - Piotr Pieleszek
2012-04-22, 00:51:32 - Piotr Pieleszek
2012-01-18, 14:39:47 - Justyna Pawłowska
2011-09-29, 14:34:49 - System Administrator
2011-09-29, 14:34:28 - System Administrator
2011-06-13, 15:44:22 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Opracowanie "Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich" Krzysztof Zamarlicki
.pdf
1404.4 kB
2017-06-08, 12:01:38
2
Zarządzenie nr 267/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi
.pdf
843.6 kB
2017-07-14, 14:09:04
3
Zarządzenie nr 123/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę
.pdf
418.3 kB
2019-05-16, 11:55:13
4
Wniosek o szacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
.doc
71 kB
2019-06-11, 10:34:49
5
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę - 2019
.pdf
7008.8 kB
2019-06-11, 10:42:37
6
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2019
.xlsx
142.2 kB
2019-06-11, 10:43:20
7
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2019
.xlsx
184.3 kB
2019-06-11, 10:43:46
cofnij do druku na górę