Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-02-01

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2022. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W 2022 roku na realizację programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe dotyczące realizacji modułów:

I: PROFILAKTYKA

II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

III: INFRASTRUKTURA

należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 21 lutego 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Oferty dotyczące Modułu IV należy składać bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2022 znajdują się również na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - linki do strony internetowej w załączeniu poniżej.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-02-01 o godzinie: 14:56:19 przez użytkownika Natalia Widzińska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-02-01 o godzinie: 15:18:38 przez użytkownika Natalia Widzińska
publikacja treści wykonana dnia: 2022-02-01 o godzinie: 15:18:38 przez użytkownika Natalia Widzińska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1729 razy.
historia wersji:
2022-02-01, 15:18:38 - Natalia Widzińska
2022-02-01, 15:18:06 - Natalia Widzińska
2022-02-01, 14:56:19 - Natalia Widzińska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2022
.pdf
305.8 kB
2022-02-01, 15:03:42
2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: Pokonać bezdomność, Edycja 2022
.pdf
352.7 kB
2022-02-01, 15:05:19
3
Załącznik nr 1
.pdf
156.4 kB
2022-02-01, 14:58:18
4
Załącznik nr 2
.pdf
151.7 kB
2022-02-01, 14:57:51
5
Załącznik nr 3
.pdf
144.4 kB
2022-02-01, 14:57:39
6
Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
.txt
kB
2022-02-01, 15:15:18
7
Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Program Pokonać bezdomność, Edycja 2022
.txt
kB
2022-02-01, 15:16:06
cofnij do druku na górę