Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2022-01-26

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz  kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej  w dniu 24 stycznia 2022 r. podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp
do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.

Na realizację ww. programu przeznaczona została kwota w wysokości 80 mln zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danym województwie.

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest przyjęcie przez Gminę uchwały w sprawie programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Nie ma wymogu zabezpieczenia przez gminę wkładu własnego w kosztach realizacji programu.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki
na odległość”.

Wojewoda dokona podziału na gminy przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku  65 lat i więcej w danej gminie. 

Zapotrzebowanie na środki na realizację Programu, z uwzględnieniem podziału środków na realizację Modułu I i Modułu II. będą zbierane za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Szczegółowe informacje można znaleźć w:Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Informatorze na stronie internetowej MRiPS – dokumenty w załączeniu,

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2022-01-26 o godzinie: 11:26:58 przez użytkownika Jacek Araś
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-01-26 o godzinie: 11:33:35 przez użytkownika Jacek Araś
publikacja treści wykonana dnia: 2022-01-26 o godzinie: 11:33:35 przez użytkownika Jacek Araś
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3782 razy.
historia wersji:
2022-01-26, 11:33:35 - Jacek Araś
2022-01-26, 11:32:34 - Jacek Araś
2022-01-26, 11:31:49 - Jacek Araś
2022-01-26, 11:30:21 - Jacek Araś
2022-01-26, 11:27:49 - Jacek Araś
2022-01-26, 11:26:58 - Jacek Araś

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022
.pdf
576.7 kB
2022-01-26, 11:34:11
2
INFORMATOR PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022
.pdf
648 kB
2022-01-26, 11:34:29
cofnij do druku na górę