Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-07-01

Odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

 

WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

 

Podstawa prawna

Art. 32, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga. Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego nie uprawnia do wykonywania robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej (od 1 lipca 2021 r.) za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

 

 

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 

Termin ważności decyzji

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

 

Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 47 zł.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

 

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-6) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-07-01 o godzinie: 11:59:54 przez użytkownika Marta Rodziewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 14:47:15 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 14:47:15 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3525 razy.
historia wersji:
2021-07-01, 14:47:15 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 14:44:34 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 13:03:35 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:22:26 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:20:44 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 12:18:02 - Karolina Dobrowolska
2021-07-01, 11:59:54 - Marta Rodziewicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6).pdf
.pdf
829.1 kB
2021-07-01, 14:47:32
2
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
.rtf
182 kB
2021-07-01, 14:45:52
cofnij do druku na górę