Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

 

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
– w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do Wojewody)
– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do wojewody)
‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Treść ogłoszenia oraz pliki do pobrania  znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1220,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-05-11 o godzinie: 13:51:55 przez użytkownika Jacek Araś
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-05-11 o godzinie: 13:53:44 przez użytkownika Jacek Araś
publikacja treści wykonana dnia: 2021-05-11 o godzinie: 13:53:44 przez użytkownika Jacek Araś
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3063 razy.
historia wersji:
2021-05-11, 13:53:44 - Jacek Araś
2021-05-11, 13:51:55 - Jacek Araś
cofnij do druku na górę