Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2021-03-09

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

 

Podstawa prawna Art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się:

Wymagania dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Co do zasady zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia  konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto, w zależności od sytuacji, należy dołączyć:

Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 30 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia. W powyższym terminie organ może wydać:

Postać postępowania w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej. Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) stanowi załącznik do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2021-03-09 o godzinie: 14:44:46 przez użytkownika Marta Rodziewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 10:51:46 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
publikacja treści wykonana dnia: 2021-07-01 o godzinie: 10:51:46 przez użytkownika Karolina Dobrowolska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3127 razy.
historia wersji:
2021-07-01, 10:51:46 - Karolina Dobrowolska
2021-03-09, 14:44:46 - Marta Rodziewicz

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
.rtf
151 kB
2021-03-09, 14:45:28
2
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
.pdf
279 kB
2021-03-09, 14:45:47
3
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
.pdf
230.6 kB
2021-07-01, 11:31:07
cofnij do druku na górę