Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-09-22

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Poziom walidacji - A WCAG
Walidacja CSS-a (poprawna)
https://www.szczecin.uw.gov.pl/

Walidacja poprawności nagłówków
https://www.szczecin.uw.gov.pl/ (poprawna)

Dostępność bez javascriptu
Walidacja HTML-a
https://www.szczecin.uw.gov.pl/ (poprawna)

Poziom walidacji - AA WCAG (poprawny)
Kontrast elementów tekstowych

Poziom walidacji - AAA WCAG (poprawny)
Walidacja poprawności nagłówków
https://www.szczecin.uw.gov.pl/

Analizowany serwis spełnia część wybranych kryteriów dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (https://validator.utilitia.pl).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita. Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika, bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

Z poziomu podwórza (-1) z pomieszczenia Punktu Obsługi Cudzoziemców funkcjonuje winda, która dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami, winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a.

Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku. Osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się pomiędzy półpiętrami znajdującymi się w budynku ZUW mogą skorzystać ze schodołaza. Schodołaz wyposażony jest w wózek inwalidzki, może także przewozić osoby korzystające z własnych wózków inwalidzkich. Chęć skorzystania z urządzenia można zgłosić strażnikom – ich stanowiska znajdziemy po wejściu do budynku przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie, tel. 91 43 03 251.
Przy trzech wejściach znajdują się dozorcy Urzędu, zaś przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska pełniące funkcje punktów informacyjnych.

Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych do głównego wejścia od ul. Wały Chrobrego obok pomieszczenia ochrony budynku znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.

W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi toalet są odpowiednio oznakowane.

Nowo otwarty Punkt Obsługi Cudzoziemców jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na brak barier architektonicznych (bezpośrednie wejście do punktu bez schodów), wyznaczone osobne miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnościami, dźwig zapewniający dostęp do toalet z poziomu dziedzińca, na którym usytuowany jest POC oraz wejście do windy osobowej z poziomu dziedzińca POC, z której jest zapewniony dostęp do wszystkich poziomów wewnątrz budynku ZUW.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku, na dwóch stanowiskach do obsługi klienta, znajdują się pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu w Szczecinie.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu: 91 43 03 462;
na adres e-mail: nkopanska@szczecin.uw.gov.pl
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin (do Urzędu należy jedynie fragment budynku).

Wejście do Urzędu dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest od strony biura podawczego sądu, z boku budynku. W Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie czynna jest winda osobowa, umożliwiająca również osobom z dysfunkcją narządu ruchu, wygodne przemieszczanie się na wszystkie poziomy budynku.

W budynku osoby z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu mogą skorzystać z rampy dojazdowej umożliwiającej osobiste złożenie w Biurze Paszportowym wniosku o wydanie paszportu oraz odebranie nowego dokumentu.

Kontakt telefoniczny w sprawie udostępnienia rampy: 94 342 83 03, 94 342 82 41 lub w pokojach: 134 i 125.

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony pełniące również funkcję punktu informacyjnego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, kierunek i drzwi toalety są oznaczone odpowiednimi znakami.

Przed budynkiem wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń służbowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku głównego wejścia do budynku Delegatury drzwi otwierane są automatycznie.

Schody oznakowane są kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian)

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a .

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu w Szczecinie.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu: 94 34 28 203,
na adres e-mail: delegatura@szczecin.uw.gov.pl,
lub fax: 94 34 23 816.
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie,
ul. Władysława. Andersa 34, 75-950 Koszali
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-09-22 o godzinie: 13:24:05 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-09-22 o godzinie: 14:03:14 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-09-22 o godzinie: 14:03:14 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1088 razy.
historia wersji:
2020-09-22, 14:03:14 - Piotr Pieleszek
2020-09-22, 14:03:00 - Piotr Pieleszek
2020-09-22, 13:57:44 - Piotr Pieleszek
2020-09-22, 13:44:40 - Piotr Pieleszek
2020-09-22, 13:24:05 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę