Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-11-16

Rok 2011

Kontrole zrealizowane przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w 2011 r.

Lp.

Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz forma kontroli

Przedmiot kontroli

Termin wykonania

Informacja o wynikach kontroli

1

2

3

4

5

1.

Dom Pomocy Społecznej w Jarominie

Kontrola sprawdzająca

Ocena realizacji zaleceń

pokontrolnych.

07-10.01.2011 r.

WPS

BIP

2.

Starostwo Powiatowe

w Wałczu

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego.

11.01.2011 r.

WPS

BIP

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

12.01.2011 r.

WPS

BIP

4.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Kontrola sprawdzająca

Kontrola realizacji zaleceń

pokontrolnych (PS.3.0934-14/10-

1[MS]).

14.01.2011 r.

WPS

BIP

5.

Dom Pomocy Społecznej Gościnie

Kontrola doraźna

Ocena sposobu realizacji i jakości usług opiekuńczych, dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz sprawność załatwiania skarg
i wniosków

17.01.2011 r.

WPS

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i w związku z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198  z późn. zm.) treści protokołu nie podaje się do wiadomości publicznej

6.

Dom Dziecka w Wisełce

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

18-21.01.2011 r.

WPS

BIP

7.

Spółdzielnia Inwalidów

Przemysłu Lekkiego

im. 7 Listopada w Szczecinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

20.01.2011 r.

WPS

BIP

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu pomocy społecznej.

20-21.01.2011 r.

WPS

BIP

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Boleszkowicach

Kontrola kompleksowa

Sposób realizacji zadań z zakresu

pomocy społecznej.

24-26.01.2011 r.

WPS

BIP

10.

Dom Pomocy Społecznej

w Myśliborzu

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami.

24-28.01.2011 r.

WPS

BIP

11.

NSZOZ "ARS DENTICA",

ul. Piastów 28a,

70-326 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózń. zm.) oraz art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z pózń. zm.).

25.01.2011 r.

WPS

BIP

12.

Specjalistyczny Niepubliczny

Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Chodkiewicza 7b/1,

70-344 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.) oraz art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

25.01.2011 r.

WPS

BIP

13.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Położnych

Środowiskowo - Rodzinnych

"Opieka" w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

25.01.2011 r.

WPS

BIP

14.

Niepubliczny Zakład

Pielęgniarstwa Środowiskowo -

Rodzinnego "VENA",

75-404 Koszalin,

ul. Kościuszki 7

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózń. zm.).

25.01.2011 r.

WPS

BIP

15.

AUTO-BRUNO Sp. z o.o. w Szczecinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

26-27.01.2011 r.

WPS

BIP

16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

27.01.2011 r.

WPS

BIP

17.

Placówka całodobowej opieki - "Elbana" sp. z o.o. Mielno

Kontrola problemowa

Ocena jakości usług określonych standardem w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej oraz przestrzeganie praw mieszkańców.

28.01.2011 r.

WPS

BIP

18.

PHU-AMAR A. Marczuk

Ul. Jana Pawła II 13B/1

Koszalin

Kontrola problemowa

Realizacja zorganizowanych przez Organizatora turnusów

rehabilitacyjnych zgodnie

z Zawiadomieniem o wpisie do

rejestru organizatorów.

31.01.2011 r.

WPS

BIP

19.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko

Świnoujście",

ul. Nowowiejskiego 2,

72-600 Świnoujście

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

31.01-01.02.2011 r.

WPS

BIP

20.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Szczecinie

Kontrola problemowa

Kontrola orzeczeń co do ich

zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności,

w szczególności ocen  społecznych i zawodowych.

28.01.2011 r.

WPS

BIP

21.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń

rodzinnych oraz funduszu

alimentacyjnego.

01.02.2011 r.

WPS

BIP

22.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu pomocy społecznej.

07-11.02.2011 r.

WPS

BIP

23.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań z zakresu

pomocy społecznej.

08.02.2011 r.

WPS

BIP

24.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Pyrzycach

Kontrola problemowa

Kontrola prawidłowości i jednolitości

stosowania przepisów, standardów

i procedur postępowania w sprawach

dotyczących orzekania

o niepełnosprawności i o stopniu

niepełnosprawności.

09.02.2011 r.

WPS

BIP

25.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J. Pawlak, ul. Jana Pawła II 34A, 74-202 Bielice

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

09.02.2011 r.

WPS

BIP

26.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych

PS.3.0934-17/10-2[JW].

11.02.2011 r.

WPS

BIP

27.

Rodzinny Dom Dziecka

w Szczecinie,

ul. Wojska Polskiego 95

Kontrola sprawdzająca

Sprawdzenie wykonania zaleceń

pokontrolnych.

11.02.2011 r.

WPS

BIP

28.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej L.K. MED., 78-411 Wierzchowo 65

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

11.02.2011 r.

WPS

BIP

29.

Środowiskowy Dom

Samopomocy w Krzęcinie

Kontrola kompleksowa

Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie.

14.02.2011 r.

WPS

BIP

30.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek

Środowiskowo - Rodzinnych

S.C., 76-100 Sławno,

ul. Basztowa 23

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

14.02.2011 r.

WPS

BIP

31.

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy.

16-17.02.2011 r.

WPS

BIP

32.

Dom Dziecka w Lubinie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki

i wychowania oraz kwalifikacje

zatrudnionych osób.

16-18.02.2011 r.

WPS

BIP

33.

Dom Pomocy Społecznej

w Krzecku

Kontrola problemowa

Stan i struktura zatrudnienia,

kwalifikacje pracowników zespołu

terapeutyczno-opiekuńczego.

17-18.02.2011 r.

WPS

BIP

34.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDENTES,

Przecław 94/4,

72-005 Przecław

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

18.02.2011 r.

WPS

BIP

35.

Rodzinny Dom Dziecka

w Szczecinie, ul. Mączna 16

Kontrola sprawdzająca

Sprawdzenie wykonania zaleceń

pokontrolnych.

24.02.2011 r.

WPS

BIP

36.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA",

ul. Kossaka 1A,

76-100 Sławno

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

24-25.02.2011 r.

WPS

BIP

37.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Amber Dent -Med."

ul. Tyniecka 28

71-019 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

25.02.2011 r.

WPS

BIP

38.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

28.02.2011 r.

WPS

BIP

39.

Szpital Św. Jerzego

w Kamieniu Pomorskim,

72-400, Kamień Pomorski,

ul. Szpitalna 10

Kontrola sprawdzająca

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

28.02.2011 r.

WPS

BIP

40.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Słonowicach

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

01.03.2011 r.

WPS

BIP

41.

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza, Socjalizacyjna

"Dzieciowisko" w Świdwinie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

01-04.03.2011 r.

WPS

BIP

42.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

07-08.03.2011 r.

WPS

BIP

43.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu

Kontrola kompleksowa

Działalność ośrodka.

08-09.03.2011 r.

WPS

BIP

44.

Zakład Opieki Zdrowotnej,

78 -449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

09.03.2011 r.

WPS

BIP

45.

Dom Spokojnej Starości „Abomed” w Goleniowie

Kontrola doraźna

Jakość działalności w zakresie usług określonym standardem wynikającym z art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej, a także przestrzeganie praw osób zamieszkałych w placówce

27.04.2011 r.

WPS

BIP

46.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

14.03.2011 r.

WPS

BIP

47.

Dom Pomocy Społecznej

w Sniatowie

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami.

14-17.03.2011 r.

WPS

BIP

48.

Dom Dziecka w Policach

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

15-18.03.2011 r.

WPS

BIP

49.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15-18.03.2011 r.

WPS

BIP

50.

Dom Opieki "Marina"

Kontrola doraźna

Zagadnienia dotyczące jakości działalności Domu Opieki "Marina"
w zakresie usług określonych standardem wynikający z art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej, a także przestrzeganie praw osób zamieszkałych w ww. placówce

17.03.2011 r.

WPS

BIP

51.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lipianach

Kontrola kompleksowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

17-18.03.2011 r.

WPS

BIP

52.

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej EPSILON,

ul. Wrzesinska 3,

70-835 Szczecin Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

18.03.2011 r.

WPS

BIP

53.

Specjalistyczny Ortodontyczny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EUREKA",

ul. Kusnierska 6,

70-536 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

18.03.2011 r.

WPS

BIP

54.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Kontrola doraźna

Sposób realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom w wypadku pod Berlinem

18.03.2011 r.

WPS

BIP

55.

Urząd Gminy

Nowogródek Pomorski

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

21.03.2011 r.

WPS

BIP

56.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Kontrola kompleksowa

Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie.

22.03.2011 r.

WPS

BIP

57.

Urząd Miejski w Drawnie

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa.

22.03.2011 r.

WPS

BIP

58.

Rodzinny Dom Dziecka

w Szczecinie, ul. Narożna 50

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

22-23.03.2011 r.

WPS

BIP

59.

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

22-23.03.2011 r

WPS

BIP

60.

Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie

Kontrola problemowa

Ocena jakości sposobu realizacji

i jakości usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw mieszkańców.

24-25,28.03.2011 r.

WPS

BIP

61.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wałczu, ul. Nowomiejska 2

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

29.03.2011 r.

WPS

BIP

62.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa

29.03.2011 r.

WPS

BIP

63.

Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

29-30.03.2011 r.

WPS

BIP

64.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Goleniowie Kontrola problemowa

Kontrola orzeczeń co do ich

zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

w szczególności ocen lekarskich osób z chorobami psychicznymi.

31.03.2011 r.

WPS

BIP

65.

WPPR „Szansa” w Szczecinku

Kontrola doraźna

Standard wychowania oraz sposób postępowania z dziećmi oraz młodzieżą

01.04.2011 r.

WPS

BIP

66.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Świdwinie

Kontrola sprawdzająca

Sprawdzenie realizacji zaleceń

pokontrolnych z dnia 5 kwietnia

2010 r.

04.04.2011 r.

WPS

BIP

67.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

04.04.2011 r.

WPS

BIP

68.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

05-06.04.2011 r.

WPS

BIP

69.

NZOZ Magdalena Pacholec – Pomoc doraźna w Kaliszu Pomorskim

Zagadnienia z zakresu art.9 i 10 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

06.04.2011 r.

WPS

BIP

70.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

06-08.04.2011 r.

WPS

BIP

71.

Urząd Miejski w Sławnie

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa

07.04.2011 r.

WPS

BIP

72.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Łobzie, ul. Browarna 13

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

08.04.2011 r.

WPS

BIP

73.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Łobzie,

ul. Hanki Sawickiej 29

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

08.04.2011 r.

WPS

BIP

74.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem

Sulinowie

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

11.04.2011 r.

WPS

BIP

75.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Gryficach

Kontrola kompleksowa

Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów

i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

11.04.2011 r.

WPS

BIP

76.

Spółdzielnia Inpromet"

Zakład Pracy Chronionej w Koszalinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego

zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11-13.04.2011 r.

WPS

BIP

77.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pielęgniarki

Środowiskowo - Rodzinne", 76-150 Darłowo, ul. M. Skłodowskiej-Curie 32

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

12.04.2011 r.

WPS

BIP

78.

Dom Dziecka w Czernicach

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

12-15.04.2011 r.

WPS

BIP

79.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUKMED", 78-300 Świdwin, ul. Kościuszki 23

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

13.04.2011 r.

WPS

BIP

80.

WSPR Szczecin

Kontrola doraźna

Zagadnienia z zakresu art.9 i 10 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

14.04.2011 r.

WPS

BIP

81.

Dom Wypoczynkowy

"Karkonosze" w Świnoujściu

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

14.04.2011 r.

WPS

BIP

82.

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy "ADMIRAŁ II" w Świnoujściu

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

14.04.2011 r.

WPS

BIP

83.

NZOZ FALCK Region Zachodnio-Pomorski

Kontrola doraźna

Zagadnienia z zakresu art.9 i 10 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

18.04.2011 r.

WPS

BIP

84.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ProfiDentica,

ul. Boh. Warszawy 100/2, 70-341 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

15.04.2011 r.

WPS

BIP

85.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PERŁA-DENT",

ul. Pow. Wielkopolskich 4C,

70-110 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

15.04.2011 r.

WPS

BIP

86.

Wojewódzka Handlowa

Spółdzielnia Inwalidów

w Szczecinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego

zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

15,18.04.2011 r.

WPS

BIP

87.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Barwicach

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

15-18.04.2011 r.

WPS

BIP

88.

Dom Pomocy Społecznej

w Trzcińsku – Zdroju

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego

z wymaganymi kwalifikacjami.

18-21.04.2011 r.

WPS

BIP

89.

NZOZ Magdalena Pacholec – Pomoc doraźna w Kaliszu Pomorskim

Zagadnienia z zakresu art.9 i 10 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

19.04.2011 r.

WPS

BIP

90.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinku

Kontrola problemowa

Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinku.

27.04.2011 r.

WPS

BIP

91.

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

28-29.04.2011 r.

WPS

BIP

92.

Dom Pomocy Społecznej

w Pyrzycach

Kontrola sprawdzająca

Ocena realizacji zaleceń

pokontrolnych.

05-06.05.2011 r.

WPS

BIP

93.

Świetlica Środowiskowa

"Małolat" w Szczecinie,

ul. Łokietka 22

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

06.05.2011 r.

WPS

BIP

94.

Niepubliczny Samodzielny

Zakład Opieki Zdrowotnej

"ESKULAP" S.C.,

ul. Kopernika 26

72-400 Kamień Pomorski

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn .zm.).

06.05.2011 r.

WPS

BIP

95.

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

w Szczecinie

Kontrola problemowa

Realizacja zorganizowanych przez

Organizatora turnusów

rehabilitacyjnych zgodnie

z zawiadomieniem o wpisie do

rejestru organizatorów.

06.05.2011 r.

WPS

BIP

96.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

9-10.05.2011 r.

WPS

BIP

97.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Ostrowcu,

gm. Malechowo

Kontrola problemowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

10.05.2011 r.

WPS

BIP

98.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy

społecznej.

10-12.05.2011 r.

WPS

BIP

99.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

w Sławnie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

10-13.05.2011 r.

WPS

BIP

100.

Gminna Spółdzielnia

"Samopomoc Chłopska" w Trzebiatowie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11-13.05.2011 r.

WPS

BIP

101.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

12.05.2011 r.

WPS

BIP

102.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

13-16.05.2011 r.

WPS

BIP

103.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

16.05.2011 r.

WPS

BIP

104.

Regionalny Szpital,

ul. Łopuskiego 31,

78-100 Kołobrzeg

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

16.05.2011 r.

WPS

BIP

105.

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna RESURS w Serbinowie

Kontrola doraźna

Zagadnienia z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

16.05.2011 r.

WPS

BIP

106.

Zakład Opieki Zdrowotnej

"Zdrowie", 78-460 Barwice,

ul. Kościuszki 3

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn .zm.).

17.05.2011 r.

 

WPS

BIP

107.

Urzad Miejski w Człopie

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa.

17.05.2011 r.

WPS

BIP

108.

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

17-18.05.2011 r.

WPS

BIP

109.

VNH - Fabryka Grzejników

Sp. z o. o. w Wałczu

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład chronionej - art. 28 i 33 ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

17-18.05.2011 r.

WPS

BIP

110.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Towarzystwa Salezjańskiego

w Szczecinie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

18-20.05.2011 r.

WPS

BIP

111.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-IK, 78-452 Krosino, ul. Rzeczna 2

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn .zm.).

19.05.2011 r.

WPS

BIP

112.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przelewicach

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

19.05.2011 r.

WPS

BIP

113.

Dom Pomocy Społecznej w Wałczu

Kontrola problemowa

Ocena jakości sposobu realizacji

i jakości usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw mieszkańców.

20,23.05.2011 r.

WPS

BIP

114.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Golczewie,

ul. Szkolna 2

Kontrola problemowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

24.05.2011 r.

WPS

BIP

115.

Dom Wczasowy "Bałtyk"

w Mrzeżynie

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

24.05.2011 r.

WPS

BIP

116.

Miejski Zakład Obsługi

Gospodarczej Ośrodek

Wczasowo-Rehabilitacyjny

"AGAWA" w Mrzeżynie

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

24.05.2011 r.

WPS

BIP

117.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

w Gryficach

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

24-27.05.2011 r.

WPS

BIP

118.

Prywatny Dom Opieki nad Osobami Starszymi "Wielmed" w Pilchowie

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług

zgodnie ze standardem

25-27.05.2011 r.

WPS

BIP

119.

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

26-27.05.2011 r.

WPS

BIP

120.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „FAMA-STA” w Mrzeżynie

Kontrola doraźna

Zagadnienia dotyczące zarzutów podnoszonych w skardze Stowarzyszenia PROMOCJA

31.05.2011 r.

WPS

BIP

121.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Trzcińsku Zdroju

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

01.06.2011 r.

WPS

BIP

122.

ROKA- Niewiadomski Sp. k. w Szczecinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

01-03,06-07.06.2011 r.

WPS

BIP

123.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń

rodzinnych oraz funduszu

alimentacyjnego.

02.06.2011 r.

WPS

BIP

124.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

02-03.06.2011 r.

WPS

BIP

125.

Świetlica Środowiskowa

"Serduszka" w Szczecinie,

ul. Kaszubska 20

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

03.06.2011 r.

WPS

BIP

126.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

w Chojnie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

06-14.06.2011 r.

WPS

BIP

127.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Koszalinie

Kontrola kompleksowa

Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów

i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w tym kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

07.06.2011 r.

WPS

BIP

128.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

07.06.2011 r.

WPS

BIP

129.

HOTEL VESTINA

w Międzyzdrojach

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

08.06.2011 r.

WPS

BIP

130.

Fundusz Wczasów

Pracowniczych Sp. z o. o. w Warszawie

Oddział w Międzyzdrojach

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

08.06.2011 r.

WPS

BIP

131.

Szpital Wojewódzki

im. M. Kopernika,

ul. Tytusa Chałubińskiego 7,

75-581 Koszalin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

13.06.2011 r.

WPS

BIP

132.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej

13-16.06.2011 r.

WPS

BIP

133.

Spółdzielnia "UNIA"

w Koszalinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13-14,27-28.06.2011 r.

WPS

BIP

134.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

14-16.06.2011 r.

WPS

BIP

135.

Cukiernicza Spółdzielnia

Inwalidów "Słowianka"

w Szczecinku

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

15-17.06.2011 r.

WPS

BIP

136.

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

16-17.06.2011 r.

WPS

BIP

137.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

ul. Niemcewicza 9

Kontrola kompleksowa

Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie ul. Niemcewicza 9.

17.06.2011 r.

WPS

BIP

138.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AGA" Usługi Pielęgniarsko - Opiekuńcze,

78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 3

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn .zm.).

20.06.2011 r.

WPS

BIP

139.

Dom Pomocy Społecznej

we Włościborzu

Kontrola problemowa

Stan i struktura zatrudnienia,

kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, wykorzystanie dotacji celowej.

20-21.06.2011 r.

WPS

BIP

140.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Roustm-Dent,

ul. Warszawska 31,

72-344 Rewal

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn .zm.).

21.06.2011 r.

WPS

BIP

141.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Słuchu w Szczecinie

Kontrola doraźna

Zagadnienia z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

24.06.2011 r.

WPS

BIP 

142.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe w Szczecinie

Kontrola doraźna

Kontrola dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

27-30.06.2011 r.

WPS

BIP

143.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON w Koszalinie

Kontrola doraźna

Zagadnienia z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

28.06.2011 r.

WPS

BIP

144.

Starostwo Powiatowe

w Gryficach

Kontrola sprawdzająca

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego.

28.06.2011 r.

WPS

BIP

145.

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Kontrola sprawdzająca

Ocena realizacji zaleceń

pokontrolnych.

28-29.06.2011 r.l

WPS

BIP

146.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

29.06.2011 r.

WPS

BIP

147.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej

29-30.06.2011 r.

WPS

BIP

148.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

30.06.2011 r.

WPS

BIP

149.

mgr Agata Giergielewicz

PORTA MEDYK Sp. z o.o. Pracownia Psychologiczna,

ul. Dubois 27, Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

05.07.2011 r.

WPS

BIP

150.

mgr Robert Babiasz

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "MEDICUS",

Plac Zwyciestwa 1, Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

05.07.2011 r.

WPS

BIP

151.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

Kontrola kompleksowa

Działalność ośrodka.

05-06.07.2011 r.

WPS

BIP

152.

mgr Józef Berczak Usługi Medyczne "Medika" Sp. z o.o.,

ul. Kuznicka 1, Police

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

12.07.2011 r.

WPS

BIP

153.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

12-13.07.20110 r.

WPS

BIP

154.

Starostwo Powiatowe w Łobzie

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

14.07.2011 r.

WPS

BIP

155.

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie

Kontrola problemowa

Ocena jakości sposobu realizacji

i jakości usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw mieszkańców.

14-15.07.2011 r.

WPS

BIP

156.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

20-21.07.2011 r.

WPS

BIP

157.

Zespół Niepublicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej

"Uzdrowisko Połczyn" S.A., ul. Zdrojowa 6,

78-320 Połczyn Zdrój

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

21.07.2011 r.

WPS

BIP

158.

Przychodnia Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży NZOZ, 78-600 Wałcz, ul. Kościuszkowców 10

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

26.07.2011 r.

WPS

BIP

159.

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny DORWIT, Dźwirzyno

Kontrola doraźna

Zagadnienia dotyczące zarzutów podnoszonych w skardze opiekuna uczestnika turnusu

26.07.2011 r.

WPS

BIP

160.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Stargardzie Szczecińskim

Kontrola sprawdzająca

Sprawdzenie realizacji zaleceń

pokontrolnych z dnia 11 maja 2010 r.

29.07.2011 r.

WPS

BIP

161.

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Kontrola problemowa

Ocena jakości sposobu realizacji

i jakości usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw mieszkańców.

04-05.08.2011 r.

WPS

BIP

162.

Stowarzyszenie pomocy dzieciom „BRATEK” w Barlinku

Kontrola doraźna

Kontrola dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

09-10.08.2011 r.

WPS

BIP

163.

Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

z wymaganymi kwalifikacjami.

17-19.08.2011 r.

WPS

BIP

164.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

18.08.2011 r.

WPS

BIP

165.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie

Kontrola doraźna

Kontrola dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

23-24.08.2011 r.

WPS

BIP

166.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina", 75-450 Koszalin, al. Monte Cassino 13

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

24.08.2011 r.

WPS

BIP

167.

Samodzielny Publiczny

Szpital Rejonowy,

ul. Wojska Polskiego 7,

72-200 Nowogard

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

26.08.2011 r.

WPS

BIP

168.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

29-30.08.2011 r.

WPS

BIP

169.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Kontrola kompleksowa

Realizacja zadań powiatu  wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

29-30.08.2011 r.

WPS

BIP

170.

Starostwo Powiatowe

w Sławnie

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

31.08.2011 r.

WPS

BIP

171.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZY PARKU",

ul. Parkowa 3A, 72-510 Wolin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

31.08.2011 r.

WPS

BIP

172.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

Kontrola doraźna

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

15,18.07.2011 r.

WPS

BIP

173.

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

05-06.09.2011 r.

WPS

BIP

174.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Kontrola komlpeksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

05-07.09.2011 r.

WPS

BIP

175.

Starostwo Powiatowe

w Świdwinie

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

06.09.2011 r.

WPS

BIP

176.

Urząd Miejski w Wałczu

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa.

07.09.2011 r.

WPS

BIP

177.

Środowiskowy Dom

Samopomocy w Gościnie

Kontrola kompleksowa

Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Gościnie.

12-13.09.2011 r.

WPS

BIP

178.

„Dega” Zakład Pracy Chronionej S.A

Karnieszewice 5 / Sianów

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art.28 i 33 ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

12-14.09.2011 r.

WPS

BIP

179.

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul. Broniewskiego

Kontrola komlpeksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

z wymaganymi kwalifikacjami.

13-16.09.2011 r.

WPS

BIP

180.

Rodzinny Dom Dziecka

w Szczecinie,

ul. Obrońców Stalingradu 21/4

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje

zatrudnionych osób.

14-15.09.2011 r.

WPS

BIP

181.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

16.09.2011 r.

WPS

BIP

182.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych

PS.3.MZ.0932/3a/2010.

16.09.2011 r.

WPS

BIP

183.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES"

ul. Obrońców Stalingradu 28,

74-520 Cedynia

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

16.09.2011 r.

WPS

BIP

184.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Kontrola komlpeksowa

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

19-20.09.2011 r.

WPS

BIP

185.

Starostwo Powiatowe

w Goleniowie

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

21.09.2011 r.

WPS

BIP

186.

Polskie Stowarzyszenie

Diabetyków Oddział

Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola problemowa

Realizacja zorganizowanych przez Organizatora turnusów

rehabilitacyjnych zgodnie

z zawiadomieniem o wpisie do

rejestru organizatorów.

22.09.2011 r.

WPS

BIP

187.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.,

78-320 Połczyn Zdrój,

ul. Grunwaldzka 29

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

22.09.2011 r.

WPS

BIP

188.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

w Szczecinie

Kontrola komlpeksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób

23.09-04.10.2011 r.

WPS

BIP

189.

Kompleks Wczasowo-

Sanatoryjny "Sandra"

w Pogorzelicy

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

26.09.2011 r.

WPS

BIP

190.

Ośrodek Kolonijno-

Wypoczynkowy "Kalina"

w Pogorzelicy

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

26.09.2011 r.

WPS

BIP

191.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kozielicach

Kontrola komlpeksowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

26-27.09.2011 r.

WPS

BIP

192.

Szczecińskie Centrum

Świadczeń

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

26-30.09.2011 r.

WPS

BIP

193.

lek. med Maria Kowalska - Denilkiewicz Indywidualna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. 5 - go lipca 36B,

Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

19.10.2011 r.

WPS

BIP

194.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIRA" Usługi

Pielegniarsko - Opiekuncze,

78 520 Złocieniec,

pl. Plac 650 Lecia 1

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

27.09.2011 r.

WPS

BIP

195.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

27-28.09.-18-19.10.2011 r.

WPS

BIP

196.

Fundacja „Środowisko Wybrzeża w Mielnie-Unieściu

Kontrola doraźna

Skarga uczestników turnusu rehabilitacyjnego

28.09.2011 r.

WPS

BIP

197.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu  wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

29.09.2011 r.

WPS

BIP

198.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"

Anna Niechciał,

ul. Lutosławskiego 4, 78-200 Białogard

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

29.09.2011 r.

WPS

BIP

199.

lek. med Anna Południewska -

Senczyszyn,

Witkowo Drugie 21B,

73-102 Stargard Szczeciński

Kontrola sprawdzająca

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

14.10.2011 r.

WPS

BIP

200.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji „Mam Dom”

Kontrola doraźna

 

29.09.2011 r.

WPS

BIP

201.

Starostwo Powiatowe

w Gryfinie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

30.09,07.10.2011 r.

WPS

BIP

202.

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Kontrola sprawdzająca

Ocena realizacji zaleceń

pokontrolnych.

04,11.10.2011 r.

WPS

BIP

203.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzęcinie

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu świadczeń

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

06.10.2011 r.

WPS

BIP

204.

Dom Seniora „Joanna”

Przemocze

Kontrola doraźna

Wizytacja obiektu w celu wydania zezwolenia na prowadzenie placówki

14.07.2011 r.

WPS

BIP

205.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mieszkowicach

Kontrola komlpeksowa

Sposób realizacji zadań z zakresu

pomocy społecznej.

10-12.10.2011 r.

WPS

BIP

206.

dr n. med. Andrzej Olbromski Prywatna Praktyka Lekarska,

ul. Mickiewicza 14/2, Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

18.10.2011 r.

WPS

BIP

207.

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Ustroniu Morskim

Kontrola komlpeksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

12-13.10.2011 r.

WPS

BIP

208.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Dziwnowie,

ul. Dziwna 4a/1

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

14.10.2011 r.

WPS

BIP

209.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Łukęcinie,

ul. Słoneczna

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

14.10.2011 r.

WPS

BIP

210.

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy "GWAREK"

w Międzywodziu

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków.

14.10.2011 r.

WPS

BIP

211.

Ośrodek Szkoleniowo -

Rehabilitacyjno -

Wypoczynkowy "Grażyna"

w Międzywodziu

Kontrola problemowa

Warunki dostępności w Ośrodku dla grup osób niepełnosprawnych zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków

14.10.2011 r.

WPS

BIP

212.

Środowiskowe Ognisko

Wychowawcze w Dziwnówku,

ul. Kamieńska 38

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

14.10.2011 r.

WPS

BIP

213.

lek. med. Wojciech Cieślak Indywidualna Specjalistyczna

Praktyka Lekarska,

ul. Piłsudskiego 2E, Police

Kontrola problemowa

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

21.10.2011 r.

WPS

BIP

214.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Nowogardzkiej

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

17.10.2011 r.

WPS

BIP

215.

Urzad Miejski w Gryfinie

Kontrola problemowa

Ocena stanu utrzymania cmentarzy wojennych oraz zasadność zagospodarowania środków z budżetu państwa.

17.10.2011 r.

WPS

BIP

216.

Lek. med. Agnieszka Karczmarska

Stargard Szczeciński

Kontrola doraźna

Realizacja § 9 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na

broń (Dz. U. Nr 79 poz. 898 z późn. zm.).

18.10.2011 r.

WPS

BIP

217.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szkolmed" S.C.,

78-600 Wałcz,

ul. Budowlanych 4

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

18.10.2011 r.

WPS

BIP

218.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

18-19.10.2011 r.

WPS

BIP

219.

Starostwo Powiatowe

w Białogardzie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

18-19.10.2011 r.

WPS

BIP

220.

P.U.H. Imperial

Zakład Pracy Chronionej Sp.j.

Donat Król, Dariusz Król w Białogardzie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

18-19.10.2011 r.

WPS

BIP

221.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

18-25.10.2011 r.

WPS

BIP

222.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

19-20.10.2011 r.

WPS

BIP

223.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Wałczu

Kontrola problemowa

Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i

procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

20.10.2011 r.

WPS

BIP

224.

Indywidualna Praktyka

Stomatologiczna

lek. den. Grzegorz Szponar, ul. Wilcza 2/1, 71-660 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z pózn.zm.)

21.10.2011 r.

WPS

BIP

225.

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT, ul. Rapackiego 8/A,

71-467 Szczecin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z pózn.zm.)

21.10.2011 r.

WPS

BIP

226.

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

Kontrola problemowa

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

24.10.2011 r.

WPS

BIP

227.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Szczecińskim

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

25.10.2011 r.

WPS

BIP

228.

Dom Pomocy Społecznej

w Gryficach

Kontrola sprawdzająca

Ocena realizacji zaleceń

pokontrolnych.

26-27.10.2011 r.

WPS

BIP

229.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mirosławcu

Kontrola komlpeksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

26-27.10.2011 r.

WPS

BIP

230.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Gryfinie

Kontrola problemowa

Kontrola orzeczeń co do ich

zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w szczególności ocen lekarskich osób poniżej 16 roku życia.

27.10.2011 r.

WPS
BIP

 

231.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zaleceń pokontrolnych

PS.3.JW.0932/6c/10.

28.10.2011 r.

WPS

BIP

232.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

28.10.2011 r.

WPS

BIP

233.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

03-04.11.2011 r.

WPS

BIP

234.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Drawsku Pomorskim,

ul. B. Chrobrego 4

Kontrola kompleksowa

Organizacja i funkcjonowanie

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

w Drawsku Pomorskim.

03-04.11.2011 r.

WPS

BIP

235.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego,  Swietlica

Socjoterapeutyczna "Promyk" w Gaskach, gm. Sarbinowo

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków.

07.11.2011 r.

WPS

BIP

236.

Placówka Wsparcia Dziennego,

Świetlica "Rybacówka"

w Mielnie, ul. 6-Marca 35

Kontrola problemowa

Warunki lokalowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanków

07.11.2011 r.

WPS

BIP

237.

Wielofunkcyjna Placówka

Opiekunczo-Wychowawcza

"Dorian" w Darłowie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

07-09.11.2011 r.

WPS

BIP

238.

Starostwo Powiatowe

w Szczecinku

Kontrola sprawdzająca

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

08.11.2011 r.

WPS

BIP

239.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"

ul. Pławieńska 10a,

78-550 Czaplinek

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

08.11.2011 r.

WPS
BIP

 

240.

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

08-09.11.2011 r.

WPS

BIP

241.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

09.11.2011 r.

WPS

BIP

242.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności

w Szczecinku

Kontrola problemowa

Kontrola orzeczeń co do ich

zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w szczególności ocen lekarskich osób poniżej 16 roku życia.

09.11.2011 r.

WPS

BIP

243.

Dom Seniora „Bursztyn” w Grzybowie

Kontrola doraźna

Wizytacja obiektu w celu wydania zezwolenia na prowadzenie placówki

09.11.2011 r.

WPS

BIP

244.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-BIS" Zakład Usług Pielęgniarsko-

Opiekuńczych,

ul. Połczyńska 49,

78-300 Świdwin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

10.11.2011 r.

WPS
BIP

 

245.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUKMED",

ul. Kościuszki 23A,

78-300 Świdwin

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

10.11.2011 r.

WPS
BIP

246.

Placówka Wielofunkcyjna

im. S. Sempołowskiej w Dębnie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

14-17.11.2011 r.

WPS

BIP 

247.

CODAR SECURITY Sp. z o. o. w Pyrzycach

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

16-18.11.2011 r.

WPS

BIP

248.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie

Kontrola kompleksowa

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

16-18.11.2011 r.

WPS

BIP

249.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Białogardzie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych

gminie z zakresu pomocy społecznej.

17-18.11.2011 r.

WPS

BIP

250.

Urząd Miasta Koszalin

Kontrola sprawdzająca

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego.

22.11.2011 r.

WPS

BIP

251.

Niepubliczny Zakład Opieki Środowiskowo – Rodzinnej Pielęgniarek S.C.,

"FLORENCJA",

ul. Mickiewicza 6b,

78-200 Białogard

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

22.11.2011 r.

WPS

BIP

252.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

22.11.2011 r.

WPS

BIP

253.

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Kontrola kompleksowa

Ocena jakości świadczonych usług zgodnie ze standardem, a także zgodność zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

z wymaganymi kwalifikacjami.

23,25,28-30.11.2011 r.

WPS

BIP

254.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Kontrola sprawdzająca

Realizacja zadań powiatu

wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

23.11.2011 r.

WPS

BIP

255.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALVITA" S. C.,

75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 71

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

25.11.2011 r.

WPS

BIP

256.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Kontrola problemowa

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu

alimentacyjnego.

30.11.2011 r.

WPS

BIP

257.

Punkt Informacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża w Świnoujściu

Kontrola poblemowa

Ocena sposobu realizacji zadań z zakresu zwalczania AIDS  przeciwdziałania zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego zleconych w 2011 roku

30.11.2011 r.

WPS

BIP

258.

Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy SRK w Szczecinie

Kontrola doraźna

Liczba procedur adopcyjnych zakończonych w 2010 r.

01.12.2011 r.

WPS

BIP

259.

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie

Kontrola poblemowa

Zbadanie sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych w latach 2010-2011

01.12.2011 r.

WPS

BIP

260.

P.P.H-OZI

Salitra&Salitra Sp. j. w Szczecinie

Kontrola problemowa

Ocena spełniania warunków

i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej - art. 28 i 33

ust. 1,3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1,2,5,6.12.2011 r.

WPS

BIP

261.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział w Szczecinie

Kontrola poblemowa

Zbadanie sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych w latach 2010-2011

02.12.2011 r.

WPS

BIP

262.

Zakład Opieki Zdrowotnej,

76-010 Polanów,

ul. Bobolicka 4

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.).

02.12.2011 r.

WPS

BIP

263.

Dom Dziecka Nr 2

w Stargardzie Szczecińskim

Kontrola problemowa

Realizacja programu naprawczego, prawidłowość wykorzystania dotacji.

05.12.2011 r.

WPS

BIP

264.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

Kontrola problemowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

06.12.2011 r.

WPS

BIP

265.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie

Kontrola kompleksowa

Kontrola realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

08-09.12.2011 r.

WPS

BIP

266.

Prywatny Dom Opieki RICCARDO w Pełczycach

Kontrola doraźna

Wizytacja obiektu w celu wydania zezwolenia na prowadzenie placówki

09.12.2011 r.

WPS

BIP

267.

Wioska Dziecięca SOS w Karlinie

Kontrola kompleksowa

Działalność placówki – standard

świadczonych usług, standard opieki i wychowania oraz kwalifikacje zatrudnionych osób.

12-16.12.2011 r.

WPS

BIP

268.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD W Koszalinie

Kontrola doraźna

Liczba procedur adopcyjnych zakończonych w 2010 r.

13.12.2011 r.

WPS

BIP

269.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Kontrola problemowa

Realizacja zadań wynikających

z przepisów ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

13-14.12.2011 r.

WPS

BIP

270.

Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

"Uzdrowisko Kamień

Pomorski", ul. Szpitalna 13,

72-400 Kamień Pomorski

Kontrola problemowa

Realizacja art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.)- tylko w zakresie udzielanych świadczeń medycznych.

16.12.2011 r.

WPS

BIP

271.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DADU” w Szczecinie

Kontrola poblemowa

Ocena sposobu realizacji zadań z zakresu zwalczania AIDS  przeciwdziałania zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego zleconych w 2011 roku

21.12.2011 r.

WPS

BIP

272.

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Oddział Terenowy w Szczecinie

Kontrola poblemowa

Ocena sposobu realizacji zadań z zakresu zwalczania AIDS  przeciwdziałania zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego zleconych w 2011 roku

28-29.12.2011 r.

WPS

BIP 


Pliki z protokołami są niedostępne z powodu dostosowania ich do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-11-16 o godzinie: 08:42:37 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-28 o godzinie: 09:42:42 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-28 o godzinie: 09:42:42 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 148 razy.
historia wersji:
2018-06-28, 09:42:42 - Monika Zwierzchowska
2013-08-22, 08:35:34 - Tomasz Zarębski
2012-06-13, 09:49:23 - Tomasz Zarębski
2012-05-16, 11:08:19 - Tomasz Zarębski
2012-03-20, 11:09:49 - Tomasz Zarębski
2012-03-01, 08:29:57 - Tomasz Zarębski
2012-03-01, 07:38:58 - Tomasz Zarębski
2012-01-30, 12:51:08 - Tomasz Zarębski
2012-01-30, 12:33:57 - Tomasz Zarębski
2012-01-25, 10:09:51 - Tomasz Zarębski
2012-01-24, 10:42:34 - Tomasz Zarębski
2012-01-24, 10:25:10 - Tomasz Zarębski
2012-01-24, 08:35:29 - Tomasz Zarębski
2012-01-24, 08:22:19 - Tomasz Zarębski
2012-01-24, 08:09:57 - Tomasz Zarębski
2012-01-17, 10:29:21 - Tomasz Zarębski
2012-01-13, 08:18:36 - Tomasz Zarębski
2012-01-11, 11:13:06 - Tomasz Zarębski
2012-01-04, 11:26:35 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 08:42:37 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę