Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-04-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV wyprowadzonych z projektowanej stacji 110/15kV Pomorzany, na terenie działki nr 6/9 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1075 miasta Szczecin.

Szczecin, 01 kwietnia 2020 r.
Znak: AP-3.746.8.6.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 23/2020 z dnia 01 kwietnia
2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie linii kablowych SN-15kV wyprowadzonych z projektowanej stacji
110/15kV Pomorzany, na terenie działki nr 6/9 położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 1075 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej
teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-04-01 o godzinie: 13:43:18 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-04-01 o godzinie: 13:43:18 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-04-01 o godzinie: 13:43:18 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 114 razy.
historia wersji:
2020-04-01, 13:43:18 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę