Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-31

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego Wojskowego Portu Lotniczego wraz ze strażnicą Wojskowej Straży Pożarnej oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej na lotnisku Mirosławiec na terenie działek nr 39/17, 39/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127 w gminie Mirosławiec

Szczecin, 30 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.67.6.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
03 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 22/2020 z dnia
30 marca 2020 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego Wojskowego Portu
Lotniczego wraz ze strażnicą Wojskowej Straży Pożarnej oraz towarzyszącej
infrastruktury technicznej i drogowej na lotnisku Mirosławiec na terenie działek
nr 39/17, 39/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 127
w gminie Mirosławiec [woj. zachodniopomorskie], stanowiących tereny
zamknięte MON.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-31 o godzinie: 09:26:38 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-31 o godzinie: 09:26:38 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-31 o godzinie: 09:26:38 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 111 razy.
historia wersji:
2020-03-31, 09:26:38 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę