Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-30

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR

 

Koszalin, 30 marca 2020r.

 

Znak:  K-AP-2.7840.113-5.2019.AN

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020r. poz.256) zawiadamia się, że z uwagi na niezakończenie prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (Delegaturę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie) postępowania wyjaśniającego zachodzi konieczność przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn. Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 na działce nr 83 obręb ewidencyjny Wierzchominko gmina Będzino.

 

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 30 maja  2020r.

Ponadto informuje się, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie lub prowadzenia postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, na podstawie art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-30 o godzinie: 12:55:31 przez użytkownika Ewelina Wójcik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-30 o godzinie: 12:55:31 przez użytkownika Ewelina Wójcik
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-30 o godzinie: 12:55:31 przez użytkownika Ewelina Wójcik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 56 razy.
historia wersji:
2020-03-30, 12:55:31 - Ewelina Wójcik
cofnij do druku na górę