Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-25

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działce nr 78 w obrębie ewidencyjnym 1057, miasta Szczecin.

Szczecin, 25 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.18.2.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działce nr 78
w obrębie ewidencyjnym 1057, miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski,
uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym
materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681),
do poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-25 o godzinie: 12:36:43 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-25 o godzinie: 12:36:43 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-25 o godzinie: 12:36:43 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 105 razy.
historia wersji:
2020-03-25, 12:36:43 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę