Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-25

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu kolejowego na terenie działki nr 29 obręb ewidencyjny Dębno 7, gmina Dębno – miasto i działki nr 591 obręb ewidencyjny Dargomyśl, gmina Dębno – tereny wiejskie.

Szczecin, 24 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.17.2.2020.RJW
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam strony o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na przebudowie mostu kolejowego na terenie
działki nr 29 obręb ewidencyjny Dębno 7, gmina Dębno – miasto i działki nr
591 obręb ewidencyjny Dargomyśl, gmina Dębno – tereny wiejskie,
stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A.
Zgodnie z art. 10 kpa strony i ich przedstawiciele mogą zapoznać się z
dostarczonym materiałem oraz zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w
ww. sprawie w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4 w
Szczecinie, w pokoju 235, od środy do piątku w godzinach od 800 do 1100,
tel. 91 43033681, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego
obwieszczenia, jak również w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji – wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-25 o godzinie: 06:49:30 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-25 o godzinie: 06:49:30 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-25 o godzinie: 06:49:30 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 81 razy.
historia wersji:
2020-03-25, 06:49:30 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę