Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de 180 SDR 17,6 PE 100 na terenie działek nr 1511, 1307 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasta Wałcz.

Szczecin, 23 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.10.3.2020.RJW/KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego
ciśnienia de 180 SDR 17,6 PE 100 na terenie działek nr 1511, 1307 położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasta Wałcz, stanowiących teren zamknięty
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski,
uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym
materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681),
do poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-24 o godzinie: 09:06:03 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-24 o godzinie: 09:06:03 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-24 o godzinie: 09:06:03 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 76 razy.
historia wersji:
2020-03-24, 09:06:03 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę