Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-20

Informacja dla samorządów

W związku z rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc informuje jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał. Uchwały podejmowane za pośrednictwem takiego systemu będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób.

budynek ZUW

Każda sesja organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego musi być zwołana i przeprowadzona z zachowaniem reguł określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym i w statucie gminy, powiatu lub województwa.

Zachowany musi być sposób i termin poinformowania radnych o obradach, tryb głosowania radnych, jawność działania rady/sejmiku i podejmowania uchwał.

Uchwały podjęte zgodnie z regulacjami ustawowymi i statutowymi, niezawierające postanowień sprzecznych z prawem, przyjęte na sesji zwołanej przy wykorzystaniu elektronicznego systemu, nie będą kwestionowane w trybie nadzoru. 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-20 o godzinie: 15:24:36 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-20 o godzinie: 15:47:53 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-20 o godzinie: 15:47:53 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1958 razy.
historia wersji:
2020-03-20, 15:47:53 - Piotr Pieleszek
2020-03-20, 15:29:15 - Piotr Pieleszek
2020-03-20, 15:24:36 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę