Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP i MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie wraz z rurociągiem przesyłowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 3/207, 3/214, 3/216, 415/35, 415/36, 415/37, 415/38, 415/39, 415/42, 415/45 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin stanowiących teren zamknięty MON oraz na terenie działki nr 3/118 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin

Szczecin, 18 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.3.8.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 21/2020 z dnia 18 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i
modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie wraz z rurociągiem
przesyłowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr
3/207, 3/214, 3/216, 415/35, 415/36, 415/37, 415/38, 415/39, 415/42,
415/45 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin
[woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty MON oraz na terenie
działki nr 3/118 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin
[woj. zachodniopomorskie] stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei
Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-18 o godzinie: 08:42:47 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-18 o godzinie: 08:42:47 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-18 o godzinie: 08:42:47 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 110 razy.
historia wersji:
2020-03-18, 08:42:47 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę